Hur tillrättavisa hund omslagsbild

Hur tillrättavisar man en hund med positiv förstärkning?

Du kanske just har skaffat en ny valp, eller så har du en äldre hund som har varit med dig i flera år? Det spelar faktiskt mindre roll – det är fortfarande viktigt att du tränar hunden och sätter gränser för vad som är okej och inte. Detta kan dock vara svårt och det finns flera olika metoder att välja mellan. Så hur tillrättavisar man en hund?

När du ska tillrättavisa din hund är det viktigt att du är tydlig, bestämd och konsekvent. Men det innebär absolut inte att du bör bli arg och fysisk mot hunden. Använd hellre positiv förstärkning och förstärk önskade beteenden samtidigt som du avbryter negativa beteenden och styr om din hund.

Att tillrättavisa hunden genom positiv förstärkning kan låta enkelt. Och hur gör man egentligen om man har en valp som bits eller en hund som gör utfall? Nedan berättar vi mer om denna moderna träningsmetod samt hur du kan använda den i olika situationer.

Så kan du tillrättavisa din hund utan bestraffning

Det är såklart inte alltid helt enkelt och friktionslöst att leva tillsammans med en hund. Även om vi tycker våra fyrbenta kompanjorer är gulliga och roliga kan vi ibland behöva tillrättavisa dem. För det är ofrånkomligt att de ibland uppvisar oönskade beteenden.

Men hur tillrättavisar man egentligen en hund på bästa sätt? Vissa hundägare tror att man måste bestraffa hunden för att få den att uppföra sig på önskat sätt. Men som tur är väljer fler att istället använda sig av positiv förstärkning i sin hundträning. Detta är ett belöningsbaserat träningssystem som du kan läsa mer om nedan.

Vad vi redan nu kan avslöja är att du kan bespara dig själv mycket möda genom att uppmuntra gott uppförande snarare än att bestraffa din hund. Därför är det viktigt att läsa på om denna träningsmetod och kanske även gå en hundkurs eller två hos en duktig hundtränare.

Vad är positiv förstärkning i hundträning?

Som vi redan har nämnt finns det flera olika skolor när det kommer till hundträning. Moderna hundtränare använder sig ofta av positiv förstärkning hellre än att bestraffa hundar. Detta har visat sig vara ett mer effektivt sätt att träna hundar.

Denna metod går ut på att med hjälp av belöningar uppmuntra önskat beteende. Belöningarna kan bestå av såväl hundgodis som leksaker, uppmuntran eller lek och bus. Men till skillnad från vad många tror handlar positiv förstärkning inte enbart om att belöna hunden.

För du kan även använda dig av röstkommandon för att bryta eventuella oönskade beteenden. Du kan då be din hund att utföra ett önskat beteende istället. Andra alternativ för att disciplinera negativt beteende inkluderar att belöningar fryser inne samt att hunden får en timeout eller tvingas förflytta sig till en annan del av bostaden.

Idag använder sig många professionella hundorganisationer av positiv förstärkning som träningsmetod. Några exempel på sådana är de organisationer som utbildar polishundar, sökhundar, ledarhundar och liknande. Detta visar att positiv förstärkning är en metod som faktiskt kan användas för att få fram en väldisciplinerad och skötsam hund.

Så tränar och tillrättavisar du din hund med positiv förstärkning

Fördelen med en träningsmetod som positiv förstärkning är att den inte ingjuter fruktan i din valp eller vuxna hund. Det är istället en metod som fokuserar på att avbryta och förhindra att hunden ägnar sig åt oönskade beteenden. Du bryter helt enkelt ett beteende och styr om hundens fokus till ett annat.

När du arbetar med positiv förstärkning kommer din hund lära sig att uppföra sig på det sätt som du önskar. Detta då hunden vet att det är förknippat med trevliga belöningar. Nedan går vi igenom hur du använder denna träningsmetod för att uppnå önskat resultat.

Belöna positiva beteenden

När du ska lära din valp eller vuxna hund ett nytt beteende bör du förbereda genom att ladda upp med gott om belöningar. Den enskilt vanligaste belöningen är hundgodis men även muntlig uppmuntran värderas ofta högt av hundar. Godis är dock ofta en väldigt effektiv motiverande faktor då hunden lär sig att förknippa positiva beteenden med något gott.

Den andra sidan av positiv förstärkning fungerar på så sätt att du markerar när hunden ägnar sig åt ett oönskat beteende. På så vis lär din hund sig att inte ägna sig åt beteendet i framtiden. Men till skillnad från mer traditionella träningsmetoder involverar denna metod inte vare sig fysisk bestraffning eller utskällningar som sätter skräck i hunden. Frukta är nämligen en ineffektiv drivkraft som i bästa fall ger tillfälliga resultat och i längden riskerar att traumatisera din hund.

Håll inne belöningen vid behov

Ett exempel på hur du kan använda positiv förstärkning är att låta hunden jobba för att få uppmärksamhet och belöning. Vad det innebär är att du endast ger hunden din uppmärksamhet när han eller hon sitter fint, är tyst och är uppmärksam på dig. Skulle hunden istället vara oregerlig eller till och med aggressiv, håller du inne såväl belöning som uppmärksamhet och uppmuntran. Du sitter bara still och ignorerar beteendet.

Detta passiva tillrättavisandet lär hunden att den måste bete sig på önskat sätt för att få sin belöning och din uppmärksamhet. Skrik inte på din hund eller interagera den på något annat sätt när den inte sköter sig. Om du gör det ger du den negativ uppmärksamhet och förstärker därigenom beteendet.

Styr om hundens beteende

När det inte längre är möjligt att ignorera hundens beteende behöver du styra om det. Det gäller till exempel om jycken biter på dina dyra skor. Bryt då det oönskade beteendet genom att exempelvis klappa händerna eller knacka på väggen. Så fort hunden har slutat upp styr du om beteendet till något mer önskvärt. Byt till exempel ut skorna mot en tuggleksak.

När din hund gör vad du vill att den ska göra belönar du honom eller henne. Detta kan du i det här fallet göra när den tuggar på tuggleksaken istället för på skorna.

Samma procedur kan du använda om din hund utför sina behov inomhus. Avbryt då beteendet, ta med hunden ut och beordra den att kissa. När den är klar med detta belönar du och ger muntlig uppmuntran. Med denna metod kan du få hunden rumsren samt tillrättavisa andra slags beteenden.

Tillrättavisa hund grafik
Att tillrättavisa en hund med skäll är sällan särskilt effektivt.

Hur tillrättavisar man en valp som bits?

Vissa beteenden som hundar ägnar sig åt kräver omedelbara konsekvenser. Det innebär dock inte att du behöver tillrättavisa din hund på ett traumatiskt eller skadligt sätt.

Du kan till exempel tillrättavisa en valp som bits när ni leker genom att ropa ”aj” och lämna rummet. Hunden får då en timeout som varar i cirka tre minuter. När denna tid har gått gör ni något positivt, till exempel kan du lära hunden ett nytt kommando. Gör din hund som du önskar belönar du den.

Ganska snart kommer hunden förstå att den går miste om din uppmärksamhet och leken tar slut om den bits eller liknande. Men när han eller hon istället gör något önskvärt väntar en belöning. Det är viktigt att den positiva träning som sker efter timeouten slutar på ett trevligt sätt. Annars riskerar du att skapa ytterligare negativa associationer hos din hund.

Så kan du tillrättavisa en hund som gör utfall

Till att börja med är det viktigt att nämna att en hund inte nödvändigtvis behöver vara aggressiv bara för att den gör utfall mot andra hundar. Det kan istället röra sig om reaktivitet. Vi har skrivit en artikel med tips vid hundmöten för dig med reaktiv hund där vi förklarar detta närmare.

I denna artikel kommer vi inte gå på djupet i ämnet. Vad vi dock kan säga är att du kanske snarare bör använda dig av BAT-träning än positiv förstärkning när du tränar en hund som gör utfall.

BAT står för Behavior Adjustment Training) och är en träningsmetod för reaktiva hundar. Du kan använda den för att träna och tillrättavisa en hund som gör utfall på grund av rädsla, frustration eller aggression. Du ger din hund olika mycket stöd i de situationer som utlöser beteendet beroende på hur pass stressad hunden är.

Ett videoklipp som förklarar BAT-träning och hundmöten.

Så hanterar du en hund som biter vid korrigering

Att din hund bits vid korrigering kan kännas skrämmande och skada bandet och förtroende mellan er. Men beteendet grundar sig ofta i rädsla eller liknande, och detta är en av många anledningar till varför jag förespråkar positiv förstärkning framför hård tillrättavisning.

Många hundar kan nämligen bli aggressiva om du försöker tillrättavisa hunden på ett hotfullt sätt. Det är helt enkelt en försvarsmekanism och handlar inte alls om att din hund tror att den är alfa och dominant.

Så om din hund biter dig vid korrigering bör du se över din träningsmetod. Försök istället träna hunden med en positiv underton – belöna positivt beteende. Istället för att bestraffa oönskat beteende bör du försöka lugnt men bestämt bryta beteendet och styra hunden till ett mer önskvärt beteende. Mer information om positiv förstärkning som träningsmetod finner du lite längre upp i denna artikel.

Hur hård kan man vara mot en hund?

Denna fråga är ungefär lika precis som den berömda frågan ”hur långt är ett snöre?”. För det beror helt på vad som menas med att vara hård mot en hund. När du ska uppfostra en hund ska du inte vara hård men heller inte mjuk. Uppfostran är en viktig del av hundägandet och hundar mår bra av att du sätter tydliga gränser.

Om vi istället pratar om fysisk hårdhet tycker vissa hundägare att man kan vara nästan hur hård som helst mot en hund. Men det finns såklart gränser för vad som är acceptabelt i djurskyddslagen och djurplågeri är något som de flesta ser väldigt allvarligt på.

Personligen tar jag avstånd från alla former av fysisk hårdhet som syftar till att skrämma, dominera eller på annat sätt disciplinera en hund. Jag förordar istället positiv förstärkning som träningsmetod.

Avslutande tankar

Det finns flera olika syner på hundträning och uppfostran. När det kommer till att träna och tillrättavisa en hund finns det dock främst två skolor. Den ena är lite mer traditionell och går ut på att bestraffa hunden när den gör fel. Den mer moderna synen kretsar istället kring positiv förstärkning och mjukare korrigering.

Vi hoppas att du genom att läsa denna artikel har fått en bra bild av positiv förstärkning som metod för korrigering. Vår förhoppning är också att du vill ta till dig denna träningsmetod och använda den för att åstadkomma långsiktigt hållbara resultat.

Ta dig gärna tid att skriva en kommentar och berätta hur du gör för att tillrättavisa din hund. Använder du dig av positiv förstärkning eller kanske någon annan, hårdare metod? Och hur hård tycker du att man kan vara mot en hund?

Liknande artiklar

2 reaktioner på ”Hur tillrättavisar man en hund med positiv förstärkning?”

  1. Hej! Jag är också inne på positiv förstärkning. Jag har en staffe på 1,5 år. När vi tränar (på hundträningen) så har jag henne lös så mycket det går. Där känner hon ju de andra hundarna och de och deras ägare känner henne. Hon blir bättre och bättre på att komma när jag kallar på henne när hon ibland tar sig lite friheter. Men där har vi ett dilemma, tycker jag: hon lämnar mig utan tillåtelse vilket ju inte är bra. Men när hon väl kommer när jag kallar på henne är ju det bra. Jag får oftast kalla flera gånger… Men ska jag då belöna när hon kommer tillbaka (för att hon faktiskt lyssnade till slut och kom) eller ska jag bara ignorera henne (eftersom hon stack utan min tillåtelse)? Jag har fått båda råden men vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det…

    1. Sebastian Liljegren

      Hej Anna! Inom ramen för positiv förstärkning finns det fortfarande utrymme för kravställning och att markera genom till exempel ett tydligt ”Nej!” och att du kanske stampar i marken. Det handlar framför allt om att röra sig bort från mer gammalmodiga träningsmetoder som involverar mer fysiska tillrättavisningar. Huruvida du bör belöna henne eller inte när hon återvänder efter en otillåten utflykt är en bedömningsfråga. Har du kommunicerat att hon inte får lämna men hon gör det ändå kan du kanske hålla inne belöningen, men det har även att göra med hur lång tid som passerar mellan att hon tar sig frigheter och att hon kommer tillbaka till dig. Vad säger din hundtränare om saken?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *