Hund viftar på svansen omslagsbild

Varför viftar hundar på svansen? Och varför har de svansar?

En hunds viftande svans har länge associerats med vänlighet och upphetsning. Men ytterligare forskning på området har gjorts och den visar att så inte alltid är fallet. Så varför viftar hundar på svansen?

Många tror att hundar viftar på svansen för att visa att de är glada och vänliga. Riktigt så enkelt är det dock inte. En hund använder sin svans för att kommunicera. Men de signaler som hunden skickar ut är inte alltid desamma. Svansens språk baseras på dess position och rörelse.

Nedan går vi igenom i detalj varför hundar viftar på svansen och vad olika svansviftningar betyder. Allra först berättar vi dock varför de överhuvudtaget har svansar.

Varför har hundar svansar?

Det är ganska uppenbart att anledningen till att hundar har svansar inte är för att de ska kunna vifta omkull saker i hemmet med dem. Så vilken funktion fyller egentligen svansen och hur kom den till?

De allra flesta vertebrater (ryggradsdjur) har en svans. Människan är faktiskt ganska unik på det sättet att vi även i vuxen ålder saknar svans. Vad få känner till är att vi har svansar tidigt i vår utveckling men vanligtvis absorberar dessa innan vi föds. Ibland föds dock människobarn med väldigt små svansar.

Även flera andra primater samt de flesta groddjur saknar svans. Men nästan alla andra ryggradsdjur har alltså en svans av något slag. Den kan vara lång eller kort, pälsbeklädd eller naken, och vissa djurarter har väldigt annorlunda svansar. Svansen är ofta anpassad för något specifikt ändamål.

Den familj rovdjur som hundar tillhör (hunddjur) innefattar bland annat vargar, prärievargar och rävar. Dessa djur har svansar som de främst använder för att kommunicera med andra hunddjur. Och som redan har nämnts kommunicerar just hundar även med oss människor genom att vifta på svansen.

Men hundens svans används inte enbart för att kommunicera. Svansen hjälper även hunden att balansera när den springer eller som ett slags roder när den simmar.

Hör om den senaste forskningen på ämnet här:

Därför skiljer sig hundars svansar åt

Moderna djur såsom kor och getter har formats under tusentals år av artificiellt urval, d.v.s. avel. Detsamma gäller även våra hundar. För det naturliga urvalet där Moder Jord avgör vilka individer som dör respektiver lever och försökar sig är satt ur spel. När det kommer till boskap och sällskapsdjur sker istället ett artificiellt urval där människan leker Gud.

Och eftersom vi människor ofta har en annan målsättning än vad naturen har, har mång av hundens egenskaper kommit att förändras med tiden. Ett av detta är svansen. För i takt med att olika hundraser har avlats fram har deras svansar anpassat sig beroende på vilken uppgift respektive ras skulle utföras. Därför skiljer sig moderna hundars svansar åt väldigt mycket vad gäller längd, form, pälsbeklädnad och svansposition.

Till exempel är greyhound och whippet två hundraser med långa, väldigt avsmalnande svansar som ofta kröker sig under hundens kropp i avslappnat läge. Men mopsar, basenjis, eurasier och vissa andra raser har istället svansar rullas ihop på ryggen. Vissa hundraser har dessutom väldigt pälsbeklädda svansar medan andra rasers svansar helt saknar päls.

Vissa hundar inom en del raser föds med naturligt stubbsvans. Detta beror på genetiska mutationer. En av de vanligaste mutationerna är den som kallas för C189G. Den orsakar på naturlig väg stubbsvans hos 17 olika hundraser, däribland västgötaspets och dansk-svensk gårdshund.

Hundvalp svans
Hundars svansar ser väldigt olika ut.

Därför viftar hundar på svansen

Experter på hundars beteende är numera överens om att hundar använder sina svansar för att kommunicera. Genom att vifta på svansen kan de förmedla sina känslor till andra hundar, människor eller till och med andra djur. Detta vet man då hundar inte viftar på svansen när de är ensamma. Men skillnad från vad de flesta tror är det inte alltid en positiv signal när en hund viftar på sin svans.

Vissa experter liknar svansviftandet vid de sociala tecken som vi människor använder för att förmedla våra känslor. Två exempel på sådana är då vi ler eller skakar på våra huvuden. Så svansen kan liknas anses vara hundens mest uttrycksfulla kroppsdel, på samma sätt som våra ansikten är.

I hundvärlden är svansen en av de kroppsdelar som syns mest, särskilt då hunden befinner sig i rörelse. Hundar lägger oftare märke till en annan hunds svans än till dess ansiktsuttryck. Detta beror på att hundars ögon är väldigt känsliga för rörelse. Och svansens position samt rörelser förmedlar olika känslor hos hunden.

Detta säger olika svanspositioner

De flesta hundägare är medvetna om skillnaden mellan en hund som har svansen rakt upp i luften respektive nedfälld mellan benen. De exakta positionerna på svansarna varierar något mellan olika hundraser. Men den naturliga positionen är den som svansen oftast befinner sig i på din hund. Och den indikerar att hunden är avslappnad.

När hunden istället sänker svansen betyder det att han eller hon är osäker eller nervös. Hundar har doftkörtlar som sitter nära anus och ständigt utsöndrar hundens doft. Genom att sänka svansen indikerar en hund att den vill hålla tillbaka doftutsöndrandet och på så vis undvika att upptäckas.

Hundägare tror ofta att deras hund har ett gott självförtroende när deras hund struttar omkring med svansen högt hållen. Hunden exponerar då sina doftkörtlar så mycket som det bara är möjligt. Men experter tror snarare att detta vanligtvis är ett tecken på nyfikenhet eller upphetsning.

En väldigt högt hållen svans kan även indikera aggression eller hotfullhet. Därför bör du vara på din vakt om du ser en hund med sådan svanshållning.

Detta betyder olika riktningar och hastigheter

Det är inte bara svansens position som är viktigt när det kommer till svansföring. Även den riktning i vilken svansen viftar samt hastigheten är viktiga faktorer.

Den riktning som en hund viftar på sin svans åt avgörs av vilken del av hjärnan som för närvarande styr hundens rörelser och tankar. Den vänstra delen av hjärnan främjar känslor såsom positivitet, värme och nära bekantskap. Den högra delen av hjärnan förknippas istället vanligtvis med osäkerhet och rädsla.

De bägge hjärnhalvorna kontrollerar motsatt sida av kroppen. Det betyder att en svans som viftar åt höger vanligtvis är förknippad med positivitet, medan det motsatta kan sägas om svansen viftar åt vänster.

Som redan har nämnts är även hastigheten en viktig faktor vid tolkning av svansviftandet. En hund som viftar snabbt på svansen uttrycker ofta glädje och upphetsning. Detta gäller särskilt om svansen befinner sig i sin naturliga position och har en svag kurvatur åt höger.

Ett mer långsamt viftande kan istället visa att hunden känner sig fientlig eller osäker till sin omgivning. Detta gäller särskilt om svansen hålls i en antingen högre eller lägre position än normalt. Oavsett vilket bör du försöka lugna ner en hund som viftar på svansen på detta sätt.

Min hund viftar på svansen i sömnen – varför?

Hundar viftar på svensen ibland när de sover. Detta gör de för att de befinner sig i en djupsömn. Precis som oss människor har hundar så kallad REM-sömn när de sover som djupast. I detta stadie av sömnen tror man att hundar kan drömma. Fast de sover kan de då börja vifta på svansen, skälla eller rycka till.

Vad betyder det när en hund skäller och viftar på svansen?

En hund som skäller och viftar på svansen kan vara frustrerad, rädd eller aggressiv. Hundens kropp är då stel och dess blick fokuserad. Det är inte rekommenderat att du närmar dig en hund som uppvisar detta kroppsspråk.

Avslutande tankar

Din hunds svans ger ofta en insikt i hur hunden känner sig för stunden. Så försök att vara uppmärksam på de signaler som din hundförsöker förmedla genom att vifta på svansen. Med lite träning kommer du kunna bli riktigt bra på att tolka hundens känslor.

Berätta gärna i en kommentar vilka signaler din hund brukar skicka med sin svans. Har du med tiden blivit bra på att tolka dem, eller känns det kanske som ett helt främmande språk? Skriv gärna och berätta!

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *