Utdöda hundraser

Utdöda hundraser: 19 raser som har gått ur tiden

Det finns mängder av hundraser som härstammar från olika delar av världen. Därför är det också fullt logiskt att det även finns raser från olika länder som tyvärr inte längre finns med oss. Här tittar vi närmare på några av de utdöda hundraser som har gått ur tiden från forntiden och fram till 1900-talet.

De olika raserna har levt i vitt skilda länder, från Grekland och Brasilien till Kanada. Faktum är att även Sverige finns representerat som ursprungsland i denna lista. Även om raserna numera hör till historien är det onekligen intressant att läsa om deras historia!

19 utdöda hundraser att minnas

Tyvärr finns det många hundraser från olika delar av världen som har gått ur tiden. Nedan kastar vi strålkastarljuset på 19 utdöda hundraser!

Braque dupuy

Braque dupuy

Braque dupuy ska enligt legenden ha skapats på 1800-talet av två bröder. De bägge brödernas namn var Du Puy, och rasen namngavs således efter dem. Vad de gjorde var att korsa sin braque francais med en nordafrikansk sloughi. Det tycks dock vara mer troligt att de i själva verket upprepade gånger korsade hundar av rasen braque francais med olika hundar som liknade greyhounds.

Resultatet blev hur som haver att de fick fram en ny hundras vid namn braque dupuy. Dessa hundar ska ha varit snabba, rörliga och utmärkta jakthundar. Rasen erkändes år 1963 av den internationella kennelklubben FCI. År 2022 rapporterade dock den franska kennelklubben hundrasen som utdöd.

Bullenbeisser

Bullenbeisser var en tysk hundras som även var känd som tysk bulldogg. Den kännetecknades av sin styrka och smidighet. Den var faktiskt ganska lik dogo argentino, både sett till utseendet och hur den användes. Rasen fanns i två olika varianter, en större och en mindre som levde i två olika områden.

Bullenbeissern är idag en utdöd hundras och den mötte sitt öde till följd av att den korsades med diverse hundraser. Den föll således inte på eget grepp utan blodslinjerna kom helt enkelt att späs ut över tid. Till slut fanns ingen renrasig tysk bulldogg kvar. Till exempel uppstod boxern till följd av att den mindre varianten av bullenbeisser korsades med bulldoggar som hade importerats från Storbritannien.

Detta skedde under 1870-talet och då återstod fortfarande 50 % av den ursprungliga hundrasen i de hundar som var resultatet av denna avel. Med tiden späddes dock blodslinjerna ut ytterligare i samband med att tyskarna korsade sina hundar med bulldoggar. Detta ledde till att rasen inte längre stod att känna igen efter andra världskriget.

Chien gris de Saint Louis

Chien gris de Saint Louis var en hundras från Frankrike. Dess historia kan spåras tillbaka till medeltiden men idag är detta alltså en utdöd ras. Rasen ska med tiden ha letat sig in i Storbritannien och till slut ha lett fram till att blodhunden avlades fram.

Cumberland sheepdog

Cumberland sheepdog

Cumberland sheepdog är en utdöd hundras som har ett släktskap till border collien och andra tidiga colliehundar. Man tror även att detta är förfadern till australian shepherd. Under 1900-talets början har man beskrivit vissa hundar av rasen cumberland sheepdog som border collies. Man tror därför att de bägge raserna sakta men säkert kom att blandas. Idag finns alltså inte längre någon cumberland sheepdog medan border collien i allra högsta grad lever och frodas.

Dalbohund

Den svenska hundrasen dalbohund är ytterligare en av alla utdöda hundraser. Denna ras dog ut under 1870-talet. Hundarna hade till uppgift att vakta boskap och skydda dessa från angrepp från björn och varg. Några exempel på boskapsdjur som skyddades av dalbohundar är: getter, hästar, får och nötkreatur.

Denna hundras dog ut i samma veva som de stora svenska rovdjuren utrotades. Man tyckte då helt enkelt att det kostade för mycket att hysa dessa stora hundar när de inte längre gjorde någon nytta. Man tror också att rasens försvinnande ska ha påskyndats av ett rabiesutbrott som skedde år 1854 vid Kinnekulle. Även missväxten 1867-1868 nämns som en möjlig orsak som kan ha bidragit till försvinnandet.

Ett försök att rädda rasen för att kunna bevara den gjordes 1913. Tyvärr var det då för sent att ingripa och dalbohunden dog sedermera ut.

Dogo cubano

Dogo cubano var en kubansk mastiff som idag är utdöd. Rasen härstammade från Kuba och hade till uppgift att fånga flyende slavar. När slaveriet i landet upphörde tog det dock inte lång tid innan denna hundras upphörde att existera. Man tror att rasen dog ut under 1800-talet. Det har dock förekommit motstridiga uppgifter om att de sista hundarna av denna ras istället dog under 1900-talet.

Griffon à poil laineux

Griffon à poil laineux var en fransk stående fågelhund som avlades fram av en man vid namn Emmanuel Boulet. Detta skedde under 1870- och 1880-talen. Rasen kom att erkännas av den internationella kennelklubben FCI, men 1984 registrerades inte längre några hundar av denna ras. Det fanns inte heller några uppfödare som man kände till. Därför suspenderade FCI hundrasen och idag anses den vara utdöd.

Molosser

Molosser (även känd som molossus) var en hundras som levde i det forntida Grekland. Den anses vara förfader till de olika molosserhundar som lever idag. Några exempel på sådana är: boxer, broholmer, bullmastiff, rottweiler och shar pei.

I forskarvärlden är man inte riktigt överens om vad som egentligen var rasens ursprungliga syfte. Vissa hävdar att grekerna använder molosser som en krigshund medan andra menar att den snarare användes som jakthund och vakthund. Vad vi dock vet är att kända historiska personer såsom Aristotle har omnämnd hundrasen. Så alldeles oavsett rasens ursprungliga syfte har den gjort sig förtjänt av att omnämnas i historieböckerna.

Moskva-retriever

Moskva-retriever är en hundras som härstammar inte är särskilt känd. Rasen togs fram genom korsningar av newfoundlandshund, kavkazskaja ovtjarka och vostotjnoevropejskaja ovtjarka. Faktum är att hundrasen uppstod till följd av ett militärt avelsprogram som dåvarande Sovjetunionen bedrev efter andra världskriget. Än idag är det dock fortfarande mycket som är höljt i dunkel när det kommer till denna ras.

Tyvärr hade dessa hundar inte ett temperament som lämpade sig för deras tilltänkta uppgift. Tanken var nämligen att de skulle användas som räddningshundar. Det visade sig dock att de kunde vara ganska aggressiva och oftare bet drunkningsoffer än räddade dessa. Därför avslutades programmet och idag är rasen alltså utdöd. På sätt och vis lever dock en del av den vidare. Detta då hundrasen användes för att avla fram en idag levande hundras, nämligen rysk svart terrier.

North Country Beagle

North Country Beagle är en utdöd hundras som härstammar från England. Rasen kom närmare bestämt från områdena kring Northumberland och Yorkshire. Det var en skicklig spårhund som därför var ett användbart jaktsällskap. Denna hundras var väldigt vanlig i England i flera århundraden. Under 1800-talet försvann den dog, troligtvis efter att ha utkonkurrerats av foxhounden.

Några av de moderna hundraser som delar denna gemensamma förfader är: beagle, foxhound och harrier.

Old English Bulldog

Old English Bulldog är en utdöd hundras som inte ska förväxlas med engelsk bulldogg eller Olde English Bulldogge. Rasen härstammar likt de övriga från Storbritannien är sprungen ur forntida krigshundar såsom mastiffen och alano español (som för övrigt troddes vara utdöd ett tag under 1980-talet).

Hur som helst förbjöds tjurfäktning med hundar och hundslagsmål i Storbritannien år 1835. Detta ledde till att intresset för Old English Bulldogg minskade. Hundslagsmålen fortsatte dock i många år trots förbudet. Rasen dog dock ut till slut men har bland annat varit inblandad i aveln av bull and terrier, en förfader till bullterrier, staffordshire bullterrier och amerikansk pitbullterrier.

Paisleyterrier

Paisleyterrier

Paisleyterrier är ytterligare en hundras som idag är utdöd. Den avlades fram för att visas på hundutställningar. Den känns lätt igen på sin långa, silkiga päls. Faktum är att detta är yorkshireterrierns förfader och på grund av att ”yorkien” blev så populär dog paisleyterriern sedermera ut.

Till utseendet var paisleyterriern väldigt lik skyeterriern. Rasen paisleyterrier var dock kortare till växten och vägde blott 7 kg, vilket är ungefär hälften av vad en modern skyeterrier väger.

Förutom att vara förfader till yorkshireterriern har denna hundras även samma koppling till raser som silky terrier och biewer terrier.

Rastreador Brasileiro

Rastreador Brasileiro är en brasiliansk spårhund vilken erkändes som ras av den brasilianska kennelklubben år 1967. Det tog dock blott sex år innan hundrasen dog ut. Det hela ska ha skett till följd av sjukdom samt en överdos av insektsmedel. Därmed dog denna ras alltså ut 1973. Därefter har vissa försök gjorts för att återuppliva rasen.

St. John’s Dog

St. John’s Dog är en ras som härstammar från Newfoundland och 1500-talets Kanada. Denna utdöda hundras var en vattenhund och exporterades till England under 1800- och 1900-talen. Den är förfader till labrador retrievern och golden retrievern, samt övriga hundar av retrievertyp. Även Newfoundlandshunden härstammar från denna hundras.

Under 1970-talet försökte den kanadensiska skådespelaren Farley Mowat rädda rasen. Detta genom att prata sin St. John’s Dog ”Albert” med en labrador retriever. Detta resulterade i fyra valpar som alla hade hanhundens karaktäristiska vita tecken. Två av valparna dog dock medan en gavs till den kanadensiska premiärministern Pierre Trudeau. Den andra överlevande valpen gavs till den sovjetiske motsvarigheten, Alexei Kosygin.

De två sista hundar av rasen St. John’s Dog fotograferades under tidigt 1980-tal. Bägge var till åren och hade överlevt i ett väldigt avlägset område. Då båda hundarna var hanar fanns det dock ingen framtid för hundrasen.

Tahitisk björnhund

Den tahitiska björnhunden levde precis som namnet antyder på Tahiti. Där användes den i samband med björnjakt. Men även om dessa hundar var orädda jägare beskrivs deras temperament som vänligt. Idag är dock denna hundras utdöd och vi vet faktiskt inte särskilt mycket mer om den än vad som har beskrivits här. Rasen tycks dock inte ha ett släktskap till någon av vår tids hundraser.

Talbot

Talbot användes under medeltidens Storbritannien som ett begrepp för att beskriva en enskild hund. Men från 1600-talet finns det källor som tyder på att detta var en specifik hundras. Den sägs vara förfäder till nutida raser såsom beaglen och blodhunden. Det spekuleras också huruvida hundrasen porcelaine har ett släktskap med talbot eller ej. Hur det än ligger till med detta försvann tyvärr rasen för alltid mot 1700-talets slut.

Turnspit

Turnspit

Turnspit är namnet på en utdöd hundras som hade en ganska ovanlig uppgift. Denna hundras hade nämligen till uppgift att hjälpa till i hushållet. Man tränade dem att springa på ett hjul som var kopplad till ett kött med spett. När hjulet snurrade roterades köttspettet och fick därmed köttet att tillagas jämnt över den öppna elden. I takt med att mer avancerade tillagningsmetoder uppfanns försvann detta jobb och därmed även hundrasen turnspit.

Rasen omnämns så tidigt som i en bok från 1576. Det verkar dock vara lite oklart exakt när denna hundras ska ha gått ur tiden. Man tror dock att turnspit var en hundras som senare ledde fram till irish glen of imaal terrier. Vissa hävdar dock att rasen snarare var besläktad med welsh corgi.

Ett uppstoppat exemplar av hundrasen finns att beskåda på ett museum i brittiska Abergavenny.

Tweed Water Spaniel

Tweed Water Spaniel

Tweed Water Spaniel är en hundras som dog ut under 1800-talet. Den är främst känd för att ha varit inblandad i lindan av den avel som har lett fram till hundraser såsom golden retriever och curly coated retriever. Dessa hundar har beskrivits som mestadels bruna till färgen och atletiska till fysiken. Namnet på rasen kommer från att den härstammar från området kring den brittiska staden Berwick-upon-Tweed i nordöstra England.

Detta var som namnet antyder en vattenhund. Den var dock inte särskilt utbredd geografiskt utan var ganska okänd utanför sitt ursprungsområde. Man tror att rasen kan ha tagits fram genom att lokala vattenhundar korsades med importerade hundar av rasen St. John’s Dog. Även den sistnämnda hundrasen är alltså numera utdöd (mer om den rasen kan du läsa ovan).

Ullhund

Ullhunden var en av blott två hundraser som har härstammar från USA. Den kommer från den region som idag är känd som British Columbia, där den levde tillsammans med salishfolket. Denna indianstam hade inga får utan skapade istället filtar och andra textilier av hundpäls. Man tror att rasen dog ut i och med européernas intåg i Nordamerika. De tog nämligen med sig får från Europa och därmed ska efterfrågan ha försvunnit på ullhundens päls.

På National Museum of Natural History i Washington D.C. finns ett exemplar av ullhund. Museet mottog exemplaret så tidigt som 1859 och det finns kvar i deras samling efter att ha återupptäckts år 2003.

Avslutande tankar om utdöda hundraser

I denna artikel har vi berört 19 numera utdöda hundraser. Som du kanske la märke till dog de flesta av dessa raser ut på grund av plötsliga förändringar. Förändringarna varierar från att andra hundar plötsligt har tagit deras plats eller att de plötsligt inte längre fyllde sin ursprungliga uppgift. I vissa fall har istället de olika hundraserna istället dött ut till följd av att deras blodslinjer har spätts ut på grund av korsningar med andra raser.

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *