Tosa – den storvuxna japanska kamphunden med lång historia

Tosa är en hundras som kommer från Japan. Det är en storvuxen hund där hanarna är minst 60 cm och tikar 55 cm i mankhöjd. Storleken kan dock variera. En tosa från Japan är mindre än i västländerna där den kan väga upp till 90 kg.

Det är en hund som användes i de hundkamper som i många århundraden fanns i dess hemland. Rasen kallas ibland för hundvärldens sumobrottare. Det är en självständig hund med stark vaktinstinkt. Det gör att rasen inte är lämplig som en förstagångshund utan den kräver en ägare med stor hunderfarenhet.

Fakta om tosa

Mankhöjd hanar:60 cm eller högre
Mankhöjd tikar:55 cm eller högre
Vikt:36 till 61 kg eller mer
Rasklubb:Klubben för gårds- och boskapsvaktare
Rasgrupp:Grupp 2 (Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar)

Historia

Tosa är en hundras som kommer från Japan. Rasnamnet avser den region som den kommer ifrån, nämligen Tosa. Rasen kan ibland kallas för japansk mastiff, tosa inu eller tosa ken.

Ända sedan 1300-talet har man haft en tradition av hundkamper i Japan. Ursprunget till denna ras var lokala kamphundsraser från ön Shikoku, bland annat den inhemska rasen shikoku, som korsades med raser från västvärlden. Man använde engelsk bulldogg (1872), mastiff (1874), vorsteh (1876) och grand danois (1924). Man blandade in dessa raser med syftet att förbättra rasen och dess egenskaper. Vissa menar att även bullterrier och sankt bernhardshund har korsats in men det är fortfarande osäkert om det har gjorts överhuvudtaget och i så fall vilket år.

Under andra världskriget minskade antalet hundar inom rasen betydligt och fick sedan byggas upp på nytt.

Rasen är internationellt erkänd av FCI. Den är ovanlig i Sverige och första individen kom under 1970-talet. I slutet av 2021 fanns endast 39 registrerade individer hos Jordbruksverket. I flera länder som exempelvis England, Norge och Danmark är denna ras förbjuden.

Tosa

Användningsområde och mentalitet

Tosa avlades fram som en kamphund. Då skulle den brottas under tystnad. Nuförtiden används den främst som vakthund. Den har en stark vaktinstinkt. Rasen är tålmodig, lugn, modig och djärv. Den är också självständig. Rasen beskrivs kunna skapa starka band med sin ägare och är reserverad gentemot främlingar. Utifrån sina egenskaper är den inte lämplig som en förstagångshund utan bör ha en ägare med en stor erfarenhet och kunskap av hundägande.

Hälsa och pälsvård

Eftersom antalet individer i Sverige är så pass få kan man inte göra en korrekt bedömning av rasens hälsotillstånd.

Pälsen på en tosa är kort, tät och hård. Den är lättskött och kräver väldigt lite omvårdnad.

Jämförelser med andra hundraser

För att bättre förstå sig på denna hundras bör man sätta den i perspektiv. Därför jämför vi nedan tosa med andra hundraser som på ett eller annat sätt liknar denna.

Tosa

Tosa eller boerboel?

Utseendemässigt påminner dessa två raser om varandra. De är båda storvuxna raser och har liknande färger på pälsen. Rasernas moderna användningsområde är att vara vakthundar. Boerboel är inte internationellt erkänd, vilket tosa däremot är. Boerboel har sitt ursprung i Sydafrika och är därmed en afrikansk hundras. Detta medan tosa kommer från Japan. Ingen av raserna passar sig som en förstagångshund utan behöver en erfaren och kunnig ägare.

Tosa eller kangal çoban köpeği?

Dessa raser är storvuxna och kraftigt byggda. Kangal çoban köpeği kommer från Turkiet och tosa från Japan men de är båda vakthundar. Ingen av raserna är lämpliga som förstagångshund utifrån sina egenskaper som till exempel deras starka vaktinstinkt.

Tosa eller rottweiler?

Tosa har avlats fram som kamphund men används främst som vakthund nuförtiden. En rottweiler har också ansetts vara en vakthund men är numera kanske mest använd som sällskaps-, tjänste- och brukshund. De är båda lugna och modiga. De kan ha ungefär liknande mankhöjd.

Tosa eller akita?

Förutom att bägge raserna har Japan som sitt ursprungsland, har de inte särskilt mycket gemensamt. Akitan har varit en jakthund, numera främst sällskapshund, medan tosan avlats som kamphund men numera är främst en vakthund. En tosa har kort päls medan en akita har dubbelpäls med täckhår och underull. Båda raserna är dock tysta, lugna och lojala mot sin ägare.

Vanliga frågor om tosa

Hur är en tosa?

Tosa är tålmodig, lugn, modig, djärv, självständig och har en stark vaktinstinkt. Utifrån sina egenskaper är den inte lämplig som en förstagångshund utan bör ha en ägare med en stor erfarenhet och kunskap av hundägande.

Liknande artiklar