Hundraser från Japan – allt om de japanska raserna

Inu (犬) är japanska för ”hund” och japanerna har avlat fram hundraser sedan urminnes tider. Därför finns det ett flertal hundraser från Japan som med tiden har spridit sig över hela världen. Historiskt sett har flera av raserna använts som antingen sällskapshundar eller jakthundar. Till exempel har de använts för att jaga vildsvin och andra vilda djur. Vissa av raserna har dock istället haft till uppgift att agera knähundar åt de lite mer förmögna personerna i samhället.

Det finns sex hundraser från Japan som har en högre status än andra

Enligt Nihon Ken Hozonkai, som ansvarar för att bevara de japanska raserna, finns det sex inhemska hundraser från Japan. Dessa är:

  • akita
  • hokkaido
  • kai
  • kishu
  • shiba
  • shikoku.

Dessa är Japans sex nationalhundar som gemensamt kallas ”nihon ken”. Deras rötter sträcker sig tusentals år bakåt i tiden, ända till den äldre stenåldern. Den japanska befolkningen är väldigt stolta över sina hundar och ser dem som sina nationalskatter. Därför brukar vissa av de lite mer ovanliga japanska hundraserna sällan exporteras till andra länder.

Utöver dessa brukar man även räkna ytterligare ett antal raser till de japanska:

  • japanese chin
  • japansk spets
  • nihon teria
  • tosa.

Läs mer om de olika raserna nedan!

Akita

Akita

Akita är en spetshund som är väldigt fysiskt stark och alltid uppmärksam på sin omgivning. Därför lämpar sig dessa hundar utmärkt som vakthundar. Historiskt sett har de även använts för att jaga björn. Idag används de dock främst som lojala sällskapshundar. I USA har en variant av rasen skapats som kallas american akita och numera ses som en egen ras. Den är större och tyngre än sin japanska motsvarighet.

När man diskuterar denna ras är det svårt att inte glida in på den kända och älskade akitan Hachikō. Denna hund var så lojal sin avlidne ägare att en film gjordes om honom (hunden).

Hokkaido

Hokkaido

Hokkaido anses vara en av de äldsta och vildaste av de hundraser från Japan som vi belyser här. Detta är en djärv och muskulös hundras som kan agera såväl vakthund och jakthund som slädhund. Detta är en väldigt sällsynt ras utanför Japans gränser.

Rasen är lojal och värdig samtidigt som den är stark och uthållig. Den är villig att vara till lags men kan bli överdrivet reserverad mot främlingar om den inte socialiseras tillräcklig mycket.

Japanese chin

Japanese chin

Japanese chin är en charmig liten hundras från Japan. Denna ras tros ha kommit till landet från Kina eller Korea för drygt 500 år sedan. De japanska aristokraterna tog dock till sig rasen och gjorde den till en populär knähund.

Detta är en ras som trivs allra bäst inomhus och lämpar sig väl som sällskapshund. Rasen skulle kunna liknas vid en lite mer långhårig mops.

Japansk spets

Japansk spets

Japansk spets är en ganska ny hundras från Japan. Den avlades fram under 1920- och 1930-talen genom korsningar mellan olika typer av spetshundar från USA, Kina, Ryssland, Kanada och Australien. I samband med andra världskriget förstördes tyvärr uppgifterna om rasens avelsprogram. Därför vet vi idag inte exakt hur det gick till när rasen togs fram.

Kai

Kai

Kai är en av de ursprungliga sex japanska hundraserna vars rötter sträcker sig tusentals år bakåt i tiden. Den härstammar från ett bergsområde där den används som tillgiven och pålitlig vakthund. Rasen har också en stark jaktinstinkt. Faktum är att den kan klättra upp i träd och simma över floder för att komma ifatt sina bytesdjur.

Kishu

Kishu

Kirshu är en ras som har avlats fram från de tuffa och medelstora hundraser som strövade omkring i de japanska bergen för många århundraden sedan. Rasen har använts för att jaga vildsvin och hjort. Dess vita färg gör hundarna lätta att upptäcka i skog och mark, vilket har gjort rasen populär bland jägare.

Tidigare fanns rasen i flera olika färgvarianter och kunde då ha antingen vit, röd eller tigrerad päls. Sedan 1934 accepteras dock endast enfärgade hundar av denna ras och de övriga försvann med tiden.

Nihon teria

Nihon teria

Nihon teria är en japansk terrier som avlades fram under 1700-talet. Detta genom att släthåriga foxterriers från England korsades med diverse mindre japanska hundraser. I slutändan blandade man även in italiensk vinthund i mixen. Dagens variant av rasen är en vidare utveckling av detta avelsarbete.

Rasen blev erkänd av den inhemska kennelklubben på 1930-talet och spred sig sedan runt om i landet. Rasen höll på att stryka med under det andra världskriget men överlevde lyckligtvis. Därför används den än idag för jakt på vildsvin samt som sällskapshund.

Shiba

Shiba

Shiba är en populär hundras från Japan. Den är känd för att vara aktiv och uppmärksam samt har en trevlig personlighet. Rasens namn betyder ”snår” på japanska och har att göra med den snåriga terräng i vilken dessa hundar jagar fåglar och annat vilt. Ibland kan dock dessa hundar även användas till jakt på större djur, såsom vildsvin, björn eller hjort.

Detta är en väldigt anrik hundras som är mer än 3 000 år gammal. Det är också en av de fyra hundraser som är närmast besläktade med vargen. Rasen är också känd för att inte skälla – däremot kan den ge ifrån sig ett särskilt skrik av upphetsning.

Shikoku

Shikoku

Shikoku är en japansk hundras som ursprungligen användes som jakthund. Japanska jägare använde sig av dem för att spåra vilt, och då främst vildsvin. Dessa hundar är kända för att vara uthålliga, vaksamma och intelligenta. Även om de gärna jagar vilda djur är de dock samtidigt fogliga gentemot sina ägare.

Tosa

Tosa

Tosa är den allra största av alla hundraser från japan. Denna storvuxna hund är en ganska sällsynt japansk mastiff. Den avlades fram för att vara den ultimata kamphunden i ett område där hundhetsning en gång i tiden var en populär sport. Än idag används rasen tyvärr för detta ändamål då sporten inte har förbjudits i landet.

En tosa vill gärna vara sin ägare till lags. Rasen kan bli upp till 60 cm hög i mankhöjd och väga upp till 61 kg eller mer. Detta är med andra ord en stor och tung hundras som lätt kan se skrämmande ut. Detta är faktiskt en förbjuden hundras i Danmark samt i flera andra länder runt om i världen.

Avslutande tankar om dessa hundraser från Japan

Flera av de hundraser som vi belyser i denna artikel härstammar från bergsområden och liknande. Därför har många japanska hundar en dubbel päls som hjälper dem att stå emot lite kyligare väder. De raser från detta land som de flesta känner igen är såklart akita, shiba och japansk spets. Men, precis som vi beskriver i artikeln, finns det alltså även ytterligare ett antal raser som är sprungna ur detta fascinerande land.

Har du själv en hundras som härstammar från Japan och i sådana fall vilken? Eller vilken är din favorit av de olika japanska hundraserna? Skriv en kommentar nedan och berätta!

Liknande artiklar