Hund ensam fönster

Hur länge kan hundar vara ensamma?

Som hundägare har du kanske ibland undrat hur länge hundar kan vara ensamma? Du kan behöva lämna din hund ensam hemma i samband med att du arbetar eller utför ärenden. Detta är dock någonting man inte bör göra under alltför många timmar.

Valpar under fyra månders ålder får bara lämnas ensam under korta stunder. I allmänhet bör hundar inte lämnas ensamma längre än sex timmar. Hundar som är ensamma längre riskerar utveckla problembeteenden till följd av den stress och ångest som uppstår av ensamheten.

För sakens skull ponerar vi att du har ensamtränat din hund och vant den vid att spendera längre stunder hemma. Då kan frågan istället kretsa kring hur länge hunden kan hålla sig utan att tvingas utföra sina behov inomhus. Nedan går jag igenom generella riktlinjer för detta.

Så länge kan du lämna din hund hemma

Genom att kika i tabellen nedan kan du få en bra översikt över hur länge du kan tänkas kunna lämna din hund ensam hemma. Notera dock att dessa riktlinjer är väldigt generella – den verkliga tiden kan variera kraftigt beroende på hundens ålder och andra faktorer.

TidHundens ålder
<1 hValpar under fyra månader
<4 hValpar över fyra månader
<6 hUnghundar över 18 månader och vuxna hundar

Valpar under fyra månader

Valpar under fyra månaders ålder bör inte lämnas ensamma om det inte är absolut nödvändigt, och då endast under väldigt korta stunder. Det kan dock vara bra att redan tidigt börja med ensamhetsträningen, gärna så fort valpen känner sig trygg hemma och har lärt känna dig. Håll dock träningen till väldigt korta sessioner i början och utöka sakta den tid som du lämnar din hund ensam.

Valpar över fyra månader

När valpen har nått fyra månaders ålder klarar den troligtvis av att hålla sig i upp till 4 timmar. Det gör att du kan ensamhetsträna din hund genom att stegvis lämna den ensam hemma under allt längre stunder. Du bör dock inte lämna valpen ensam allt för länge, delvis på grund av att den inte kan hålla sig lika länge som en vuxen hund.

Unghundar över 18 månader och vuxna hundar

Unghundar som är över 18 månader gamla och vuxna hundar kan du våga lämna i upp till 6 timmar om dagen. Även här varierar detta dock kraftigt beroende på flertalet olika faktorer, såsom hur mycket ni har ensamhetstränat (och hur detta har gått), hundens ålder m.m.

Jordbruksverket rekommenderar i sina riktlinjer att man som hundägare inte lämnar sin hund ensam hemma under en hel dag utan rastning. Du kan med fördel komma hem på lunchen och rasta din hund, eller låta någon annan som du litar på ta hand om lunchrastningen. Värt att notera är dock att denna dubbla ensamlämning av hunden kan leda till ökad separationsångest jämfört med om du ”bara” lämnade hunden en gång om dagen.

Boxer hemma ensam
Hundar bör inte lämnas ensamma alltför länge.

Vad som kan hända om hunden lämnas hemma alltför länge

Hundar har länge trots vara flockdjur och knyta an till sina ägare och tillika flockmedlemmar. Nu stämmer det dock inte att hundar är flockdjur. Den selektiva avel som vi människor ägnar oss åt har istället resulterat i att våra moderna tamhundar ofta är väldigt sociala. De inte bara tolererar vår närvaro utan söker aktivt upp den och kräver en närhet till sina ägare.

Detta gör att problem lätt uppstår när hundar lämnas ensamma och denna närhet plötsligt blir en bristvana. Många hundar blir stressade av att bli lämnade ensama, och separationsångest är ett väldigt vanligt förekommande problem bland våra fyrbenta vänner. Kortisolnivåerna i blodet ökar under hela den tid som en hund är ensam.

Det är tyvärr troligt att många hundar lämnas ensamma hemma under längre än 6 timmar i stöten. Det är troligtvis inte ovanligt att vissa individer tvingas klara sig på egen hand i upp till 10 timmar eller mer. Att detta leder till problem säger sig självt.

Symtom på separationsångest

Om du inte har möjlighet att ta med dig hunden till jobbet, eller på annat sätt minimera den tid som din hund spenderar ensam, är risken stor att hunden drabbas av separationsångest. Denna ångest kan vara lindrig eller mer allvarlig.

Till de vanliga tecknen på separationsångest nedanstående symtom, vilka inkluderar att hunden:

  • utför sina behov inomhus
  • äter sin avföring (koprofagi)
  • skäller och ylar
  • tuggar, gräver och förstör föremål i hemmet
  • rymmer från bostaden eller från det område där den har stängts in
  • vankar av och an.

Separationsångest är ett tillstånd som hundar kan drabbas av på grund av flera olika orsaker, men att de lämnas ensamma hemma alltför länge är en av dessa.

Avslutande tankar om att lämna hunden ensam hemma

Egentligen kanske frågan ”Hur länge kan hundar vara ensamma?” är felformulerad. Vad vi egentligen bör fundera över är snarare hur vi som hundägare kan höja våra hundars livskvalitet genom att säkerställa att deras grundläggande behov tillgodoses varje dag, alla dagar i veckan.

Det som händer om man lämnar sin hund ensam hemma hela dagen är nämligen att detta behov inte riktigt tillgodoses. Och då syftar jag inte bara på den bristande närheten till sina flockmedlemmar som hunden upplever då den lämnas ensam – jag syftar även på behov såsom rastning, fysisk motion och mental stimulans.

Om man sätter sig in i hundens situation, där den kanske endast ges några hastiga rastningspromenader under dagen och i övrigt förväntas vara passiv, inser man snabbt att vi hundägare som grupp har mycket att jobba på. Så vänd gärna på frågan och fråga dig själv vad du kan göra för att minimera den tid som din hund tvingas vara ensam och passiv!

Liknande artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *