Kai – en robust hund som blev Japans nationalsymbol

Kai är en hundras från Japan som redan under 1930-talet blev landets nationalsymbol. Det är en medelstor, robust och välbalanserad hund med en välutvecklad muskulatur. Ett utmärkande drag är pälsens brindleteckning (tigrering). Fler hundraser med tigrerad päls hittar du i vår länkade artikel.

Kai är en ras som ofta förekommer i japanska tecknade serier, så kallade mangaserier. Rasen är mycket alert, smidig och intelligent. Den har en misstänksamhet mot främlingar men är trogen och har ett starkt band till sin familj. Det är en jakthund och drar iväg om den får vittring. Rasen ses inte lämplig som en förstagångshund utan kräver både kunskap och erfarenhet hos ägaren.

Fakta om kai

Mankhöjd hanar:50-56 cm
Mankhöjd tikar:45-51 cm
Vikt:11-25 kg
Rasklubb:URCANIS –Svenska urhundsklubben
Rasgrupp:Grupp 5 (Spetsar och raser av urhundstyp)

Historia

Kai är en hundras som kommer från Japan och kallas också ibland för kai toraken. Den har sitt ursprung i de medelstora hundar av spetstyp som fanns redan under antikens Japan. De avlades fram i distriktet Kai i prefekturen Yamanashi på ön Honshu. Området är omgivet av höga berg vilket har gett rasen den välutvecklade muskulaturen med starka ben. Dessutom har det medfört att rasen utvecklats under lång tid i en relativ isolering.

Rasen visades för första gången på hundutställning 1930. Den erkändes av den japanska kennelklubben året efter och är även internationellt erkänd av FCI. 1934 utnämndes rasen till Japans nationalsymbol.

Kai är väldigt ovanlig i Sverige. Faktiskt så är den inte ens särskilt vanlig i sitt hemland. I slutet av 2021 fanns det endast 11 hundar av rasen som var registrerade hos Jordbruksverket. Första individen kom till Sverige 2008 och kom då från Frankrike. Andra importer har sedan skett från våra grannländer. Det föds få valpkullar i Sverige.

Kai som springer mot kameran

Användningsområde och mentalitet

Kai används främst som jakthund till jakt på hjort och vildsvin. Den fungerar också bra som sällskapshund. Vissa hundar i Sverige tränar och tävlar i viltspår och det finns enstaka hund i Finland som jagar. Som ägare bör man vara intresserad av viltspår då det är bra för både hunden och rasen som helhet. Jaktinstinkten gör att den drar iväg om den får vittring på något vilt.

Rasen är livlig, mycket alert, lättlärd, självsäker och smidig. Den är bra på att klättra och hoppa högt. Dessutom är den en duktig simmare. Hundarna kan vara vaktiga och reserverade mot främlingar. Mot familjen är den dock trogen, godmodig och knyter starka band. Den anses vara tolerant mot barn. Det finns också en stark instinkt för hunden att bilda flock vilket också kan vara en orsak till att rasen har bevarats så rent. Vanligtvis är inte hundarna särskilt aggressiva mot andra hundar.

Utifrån att den kan ha en stark vaktinstinkt och/eller stor misstänksamhet mot främlingar så kommer det också ett särskilt ansvar för både uppfödare och ägare. Rasen är därför inte lämplig som förstagångshund utan både erfarenhet och kunskap krävs.

Hundarna bör genomgå BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning) eller MH (mentalbeskrivning hund) och som intresserad av rasen bör man noga kontrollera föräldradjuren till tilltänkt valpkull. Som ägare bör man också genomföra någon av dessa tester för att rasens mentala status ska kunna kartläggas och att endast mentalt sunda hundar finns i aveln.

Hälsa och pälsvård

Eftersom antalet hundar är så få i Sverige kan man inte göra en korrekt bedömning av hur hälsotillståndet ser ut. Den förväntade livslängden är uppemot 14-16 år.

Pälsen på en kai består av rakt och hårt täckhår samt tät och mjuk underull. Pälsen anses vara lättskött och kräver endast sedvanlig skötsel.

Två hundar av rasen kai som springer på ett inhägnat område

Jämförelser med andra hundraser

Nu har vi gått igenom allt som är värt att känna till om hundrasen kai. Men hur står sig då denna ras mot liknande hundraser? Nedan kan du ta del av sådana jämförelser!

Kai eller shiba?

Medan kai är en ovanlig syn i Sverige är shiban desto vanligare. Båda raserna har använts som jakthund men shiban fokuserade främst på fågel och småvilt medan kai jagade större djur som hjort och vildsvin. Bägge raserna är mycket alerta och kan vara misstänksamma mot främmande personer. De är också intelligenta, lättlärda, självständiga och trogna mot sin familj. Shiban är en mindre hund och även pälsen skiljer sig raserna emellan.

Kai eller akita?

De kommer båda från Japan. Medan akitan är främst en sällskapshund kan kai också användas vid jakt. Båda uppskattar dock att använda nosen till exempel i form av viltspår. De är också båda lojala mot sin familj och är självsäkra hundar. Ingen av raserna ses som lämpliga som förstagångshundar.

Kai eller hokkaido?

Bägge raserna kommer från Japan och är ungefär lika höga i mankhöjd. De är båda jakt- och sällskapshundar där de jagat större djur. De ses också båda som nationalsymboler i hemlandet. Både kai och hokkaido är två hundraser som är ovanliga i Sverige.

Kai eller shikoku?

Båda kai och shikoku är två japanska nationalsymboler. De är bägge mellanstora raser och har liknande storlek. Precis som kai används också shikoku vid jakt på vildsvin. De har båda en stark jaktinstinkt , är lojala mot sin familj och reserverade mot främmande personer.

Kai sedd från sidan

Vanliga frågor om kai

Hur är en kai?

En kai har en stark jaktinstinkt vilket innebär att den kan dra iväg efter vilt om den får vittring. Rasen är intelligent, självsäker, mycket alert och bra på att bland annat klättra högt. Den är trogen mot sin familj men hyser en stor misstänksamhet mot främmande personer.

Vad kostar en kai?

Kai är en väldigt ovanlig hundras här i Sverige. Därför kan det vara extremt svårt att hitta en uppfödare som kan erbjuda dig en valp. Rent generellt brukar renrasiga hundar dock kosta från ungefär 15 000 kronor och uppåt.

Liknande artiklar