Cocker spaniel – den sportiga och glada hunden från England

Cocker spaniel är en medelstor, sportig och välbalanserad hundras från England. Rasen beskrivs ofta som vacker och har en silkesaktig päls i en mängd olika färger. Framförallt är rasen en glad sådan som ofta har en viftande svans. Det engelska uttrycket “the merry cocker” är ingen tillfällighet utan det är en hund som är livlig, energisk och fylld av livsglädje.

Nuförtiden finns två varianter av cockern: utställnings- respektive jaktvarianten. Oavsett variant så är rasen en aktiv och passar för en mängd olika hundsporter och aktiviteter. Hundarna kräver en hel del fysisk motion och mental stimulans för att må bra och komma till sin rätta. De kräver också en fast hand och konsekvent träning för att bli välanpassade vuxna hundar. De är lättlärda, vill vara till lags men kan också vara envisa. Läs mer nedan om denna populära hundras!

Fakta om cocker spaniel

Mankhöjd hanar39-41 cm
Mankhöjd tikar:38-39 cm
Vikt:ca 13-15 kg
Rasklubb:Cocker Spanielklubben
Rasgrupp:Grupp 8 (Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar)

Historia

Cocker spaniel kommer från England och heter där english cocker spaniel. Rasen är både den mest kända och utbredda av landspanielar, som är en typ av hundar som använts som stötande fågelhundar och som kommer från de brittiska öarna. Ända sedan 1400-talet finns olika typer av spanielar dokumenterade. Hundarna användes vid jakt med dresserad rovfågel och där de arbetade framför jägaren med att stöta upp vilt. Från dessa hundar utvecklades sedan rasen och användes främst som stötande eller apporterande fågelhund.

1816 beskrev veterinären Richard Lawrence två olika typer av spanielar. Den ena varianten var en större sådan och kallades för springing spaniel. Den användes vid jakt för olika slags vilt i all slags terräng. Den andra varianten, den mindre sådan, användes för att söka i täta snår och för att jaga morkulla. Morkulla, som är en fågel, betyder på engelska woodcock varpå hundarna fick namnet cocking spaniel.

Cocker spaniel som ligger i gräset

Cocker spanieln klumpades tidigare ihop med andra spanielar

Under de första utställningarna från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet ställdes alla spanielar i en och samma klass. Indelningen skedde efter vikt. Man använde ofta olika slags namn på hundarna såsom springer spaniel, clumber spaniel och field spaniel. Man såg stora hundar som springer spanielar, mindre som field spaniel och de hundar under 11,5 kg registrerades som cocker spaniel. Detta gjorde att valpar från samma kull kunde bli registrerade som olika raser.

1873 bildades den engelska kennelklubben och 1885 grundades “The Spaniel Club”. Då påbörjade man arbetet med att förädla de olika raserna. Man ville också separera viktgränserna för raserna. Första gången en uppdelning av de olika spanielarna gjordes var dock 1790 i en bok av Thomas Bewick. Man införde man olika klasserna för raserna och sedan började man också med separata stamböcker.

1902 bildades den brittiska rasklubben och man skrev också vid denna tidpunkt en rasstandard som i stort sett varit oförändrad sedan dess. Den mer moderna typen av rasen kom till vid denna tid men vissa exteriöra förändringar har skett under 1900-talet. Numera finns det två olika varianter: en för jakt och en för utställning. Rasen är internationellt erkänd av FCI. Den moderna rasens stamfader är Obo som föddes omkring 1880. Obos son exporterades till USA och anses vara stamfadern till den amerikanska cocker spanieln. I början var hundarna enfärgade och röda sådana var relativt ovanliga. Omkring 1930 ökade dock intresset för den specifika färgen.

Idag finns cirka 12 500 cocker spanielar i Sverige

Rasen rönte uppmärksamhet och popularitet. 1931 var hela 1 006 hundar anmälda till en av världens största utställningar, Crufts i England. Då kvaliteten på hundarna varierade valde man att förbättra detta genom att ta in importer från USA och Kanada. 1947 var hela 47 000 cocker spanielar registrerade i hemlandet. Dessa höga registreringssiffror har sedan gått neråt men det är en uppskattad och populär hundras över hela världen, så även i Sverige. 

I slutet av 2021 fanns hela 12 490 hundar som var registrerade hos Jordbruksverket. Den syns ofta på listor över de populäraste hundraserna och exporten från hemlandet sker över hela världen. Importerna har också bidragit till aveln i Norden. Det sägs att rasen kom till Sverige redan i slutet på 1800-talet. Den första hunden som registrerades som en cocker spaniel i vårt land var 1907.

Två hundar av rasen cocker spaniel som springer i gräset

Användningsområde och mentalitet

Cocker spaniel är ursprungligen en stötande och apporterande jakthund och används som detta fortfarande. Numera är den främst en aktiv sällskapshund, framförallt utställningsvarianten. Det ses som en allroundhund och kan återfinnas i olika sporter och aktiviteter som viltspår, lydnad, freestyle och agility.

Rasen vill gärna arbeta tillsammans med sin ägare och vill vara till lags. Den beskrivs också som läraktig och trivs normalt i flock där den kommer bra tillsammans med andra hundar. De är livliga och energisk, aktiva och outtröttlig men kan också vara ganska envisa och egensinniga. Hunden kräver därför en engagerad, bestämd, envis och påhittig ägare. Rent generellt kan man säga att de kräver en mer fast hand med tydliga gränser och konsekvent träning än vad man kan tro av deras gulliga utseende.

Man behöver också träna inkallning och lydnad redan från tidig ålder. Detta då rasen har en stark jaktinstinkt. Vissa individer har också ett större resursförsvar än andra. Det innebär att de inte vill lämna ifrån sig det som de fått tag i, till exempel leksaker eller tuggben. Detta är därför också viktigt att träna på.

En cocker spaniel har ofta ett stort behov av närhet

En cocker spaniel är en glad, vänlig, nyfiken och öppen hund som ofta viftar på svansen. De är också lekfulla och tillgivna mot alla i familjen samt snälla mot främmande personer. Hundarna är keliga och har ofta ett stort behov av närhet. Den vill därför inte vara ensam för länge. Rasen vill vara i centrum för all uppmärksamhet och gör också så att den blir det.

Rasen beskrivs vara en bra hundras för den som vill ha en mindre och aktiv hund. Den har ett stort behov av mental aktivering och fysisk motion, gärna där den kan använda sitt luktsinne och springa runt fritt. Man ska vara medveten om att det är en hund som är lättlärd men också behöver en fast hand.

Cocker spaniel som första hund

Cocker spaniel kan beskrivas både som en bra förstagångshund men också som mindre lämplig som sådan. Det är en trevlig sällskaps- och familjehund men lämpar sig bäst för aktiva hundägare. Den kräver en hel del både fysisk motion och mental stimulans för att må bra. Dessutom kan det vara lätt att luras av det sockersöta utseendet vilket kan leda till att man inte ger den konsekventa träning och fasta hand som rasen faktiskt behöver.

Två hundar som går på en spång i naturen

Cocker spaniel som jakthund

Cocker spaniel används än idag som jakthund, framförallt jaktvarianten. Jaktinstinkten är generellt stark i rasen vilket man kan behöva dämpa. Även om den inte används till jakt kan man se att den ursprungliga instinkten finns där då den tycker om att söka upp och hämta saker, det vill säga apportering.

Hälsa och pälsvård

Rasen anses vara relativt frisk. Det förekommer problem med ögonsjukdomar och höftleder men i mindre omfattning. Dessutom pågår hälsoprogram för dessa åkommor. Hundarna kan också ha problem med öronen vilket är ganska vanligt. Oftast handlar det dock endast om korrekt skötsel. Man bör alltså kontrollera öronen flera gånger i veckan för att säkerställa att de är rena, fina och inte lukta illa.

Pälsen på en cocker spaniel är slät och silkesaktig. Den ska inte vara sträv, vågig, alltför riklig och inte heller lockig. Pälskvaliteten är viktig för att den ska ha den smuts- och vattenavstötande effekten. Under uppväxten har hunden en varierande mängd av den så kallade valppälsen. Vissa hundar släpper inte denna valppäls förrän de är 9-10 månader.

Rasen kräver relativt omfattande pälsvård och kan det vara en god idé att tidigt vänja hunden vid pälsvården. Man behöver kamma och borsta pälsen någon gång i veckan. Detta för att inte pälsen ska trassla ihop sig. Man behöver också kontrollera vid öronen då det kan vara obehagligt för hunden att bli borsta där om det hinner bli trassligt. Pälsen bör trimmas ungefär varannan månad. Detta kan du efter träning göra själv eller så lämnar du in hunden till en professionell person. Klor, pälsen kring tassarna och runt hörselgången klipps oftare. Man bör också ge hunden regelbundna bad och föna pälsen därefter.

Cocker spaniel som sitter i gräset

Jämförelser med andra hundraser

Vill du få reda på hur just denna hundras står sig mot liknande raser? Läs då igenom våra jämförelser med andra hundraser här nedanför!

Engelsk cocker spaniel eller amerikansk cocker spaniel?

Väljer du mellan engelsk cocker spaniel eller amerikansk cocker spaniel? Ursprunget till dessa raser är densamma och har därför en hel del gemensamt. De kan användas till jakt och passar för en rad olika sporter inom hundvärlden. Den engelska varianten har dock generellt mer jaktinstinkt kvar. De är ungefär lika stora men den amerikanska varianten, även kallad för amris, har generellt mer päls. De är båda glada hundraser som också kan vara envisa och egensinniga. Båda raserna har också ofta en viftande svans och en härlig utstrålning.

Cocker spaniel eller springer spaniel?

Engelsk springer spaniel och cocker spaniel påminner om varandra till stor del vilket inte är konstigt eftersom de delar ursprung som stötande och apporterande fågelhund. Båda raserna ses som aktiva sällskapshundar och syns inom olika hundsporter. De har båda en vilja av att vara till lags och är nyfikna och vänliga. Springer spaniel är storleksmässigt större än cocker spaniel.

Cocker spaniel eller golden retriever?

Om du väljer mellan cocker spaniel eller golden retriever är du förmodligen ute efter en go och glad hund med ett trevligt temperament. Detta är en beskrivning som stämmer väl in på framför allt golden retrievern. Samtidigt behöver rasen en hel del motion varje dag men den kan också ta det lugnt hemma med sin familj. Cockern är en energisk hundras som älskar att jobba och som kan vara lite mer ängslig på grund av sin känslighet.

Cocker spaniel eller labrador retriever?

När du väljer mellan cocker spaniel eller labrador bör du tänka på ett labben har lite mer energi än vad cockern har. Dessutom brukar labradorer vara lite mer sprudlande samt om sig och kring sig. Detta gör att de kan ha lite svårare för att fokusera, särskilt om de inte får sitt motionsbehov tillgodosett. Cockern vill istället vara till lags och få veta att den gör ett bra jobb.

Cocker spaniel eller pudel?

Står ditt val mellan cocker spaniel eller pudel? Glad och sportig är två ord som stämmer in på båda raserna. De är bägge positiva, vänliga, energiska, sociala och livliga. De är följsamma och aktiva och syns därför inom olika hundsporter och aktiviteter. Utseendemässigt är det dock inte mycket som påminner om varandra. Pudeln har sin typiska päls och finns i fyra olika storlekar medan cockern har sin typiska ständigt viftande svans.

Cocker spaniel eller dvärgschnauzer?

En dvärgschnauzer är mindre i storlek än vad en cocker spaniel är. Dessutom är de inte särskilt lika ut vad gäller utseendet så det är ingen risk att ta fel på dem. Däremot är de båda två aktiva sällskapshundar. Bägge raserna är nästan outtröttliga, nyfikna och läraktiga.

Cocker spaniel eller cavalier king charles spaniel?

Cavalier king charles spaniel är mindre än cocker spaniel. Båda raserna anses vara trevliga sällskapshundar och är sociala, lekfulla och sportiga. De ses därför i olika sporter som spår, agility och utställning.

Cocker spaniel eller shiba?

Funderar du på att skaffa cocker spaniel eller shiba? Dessa raser har båda använts vid jakt på fågel och kan ses inom många olika hundsporter. De är ungefär lika stora men skiljer sig i övrigt åt när det kommer till utseendet. Det är aktiva, vänliga, lättlärda och nyfikna hundar som behöver en hel del motion och mental stimulans. Shiban är dock generellt mer reserverad mot främmande personer än vad en cocker spaniel är. Shiban är också mer av en urhund och känslig för kroppsspråk.

Närbild på en hund som har sin tunga utsträckt

Vanliga frågor om cocker spaniel

Hur är cocker spaniel?

Cocker spaniel är en glad, vänlig, aktiv och energisk hund. Den är lättlärd men kan vara ganska envisa vilket gör att de kräver en fast hand och konsekvent träning från tidig ålder. De är även sociala och vill vara nära.

Är cocker spaniel en skällig hundras?

Ja, en cocker spaniel kan vara ganska skällig och lite känslig av sig. Den kan lätt få för sig att larma genom att skälla för varje nytt ljud som den hör. Denna egenskap kan dock tonas ner med hjälp av träning.

Är cocker spaniel en bra familjehund?

Cocker spaniel anses vara en bra familjehund men lämpar sig främst till aktiva familjer. Detta då det är en aktiv och sportig hundras som kräver en hel del fysisk motion och mental aktivering.

Vilket land kommer cocker spaniel från?

Cocker spaniel kommer från England. Där heter den english cocker spaniel.

Hur kom cocker spaniel till?

Cocker spanieln har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1400-talets England. Dit kom förfäderna till dessa hundar från Spanien, men rasen anses alltså ändå vara brittisk. Från början klumpades rasen ihop med andra spanielar men den erkändes som egen ras i England år 1892.

Vad kostar en cocker spaniel?

En cocker spaniel kostar omkring 20 000-25 000 kronor.

Hur gammal blir en cocker spaniel?

En cocker spaniel kan bli 11-15 år gammal men det beror på individuella faktorer.

Vilken grupp tillhör cocker spaniel?

Cocker spaniel ingår i grupp 8 vilka är stötande, apporterande och vattenhundar.

Vad ska en cocker spaniel väga?

En cocker spaniel väger omkring 13-14,5 kg.

Vad betyder cocker spaniel?

Namnet kommer från det engelska ordet woodcock som betyder morkulla. Detta eftersom hundarna användes vid jakt på fågeln morkulla.

Liknande artiklar