Dobermann – den mångsidiga hundrasen från Tyskland

Dobermann är en medelstor och muskulöst byggd hund. Hundarna har en stolt hållning och kombinerar kraft med elegans. Tidigare kuperades både öron och svans men detta är inte längre tillåtet i Sverige. Dobermann är en populär hundras världen över. I slutet av 2022 fanns det 2903 hundar i Sverige som var registrerade hos Jordbruksverket.

Dobermann är en mångsidig hundras. Det är en bruks, vakt- och tjänstehund och har länge använts av till exempel polisväsendet. Rasen beskrivs som livlig, glad och fredlig men har en hög aktivitetsnivå, likt andra aktiva hundraser. Hundarna behöver därför inte bara fysisk motion utan även en meningsfull sysselsättning. Ägaren behöver vara lugn, konsekvent och viljestark för att kunna leda på ett sådant sätt att hunden får förtroende för denne. Då blir hunden en tillgiven och trogen vän.

Fakta om dobermann

Mankhöjd hanar:68-72 cm
Mankhöjd tikar:63-68 cm
Vikt hanar:ca 40-45 kg
Vikt tikar:ca 32-35 kg
Rasklubb:Svenska Dobermannklubben
Rasgrupp:Grupp 2 (Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar)

Historia

Dobermann är en hundras som kommer från Tyskland. Namnet kommer från den person som anses vara den första kända uppfödaren inom rasen. Denna person var nämligen Karl Friedrich Louis Dobermann som levde på 1800-talet i staden Apolda i förbundslandet Türingen som ligger i centrala Tyskland. Han arbetade bland annat som skatteindrivare, slaktare och hundfångare och fångade då in de kringströvande hundarna i staden. Av dessa hundar valde han sedan ut de hundar som han ansåg vara särskilt skarpa för vidare avel. De utvalda hundarna, som beskrevs som slaktarhundar, utgjorde därmed grunden för dobermannrasen. Dessa hundar beskrivs vara en föregångare till den nutida rottweilern och blandades också sedan med en schäfervariant från Türingen.

Blandningen av slaktarhundar och schäfervarianten utgjorde avelsbasen för dobermann på 1870-talet. Han fick fram den hund som han önskade vilket var en brukshund som var vaksam men som också kunde användas som vakt- och gårdshund. Hundarna användes flitigt inte bara som vakthund utan även inom polisen vilket gjorde att den fick namnet gendarmerihund, vilket är en militärt organiserad poliskår. Under de båda världskrigen användes också rasen som polishund och militärhund av både Tyskland och USA.Rasen användes även vid jakt och främst då vid skadedjursbekämpning. Senare korsades även raser som greyhound, pinscher och manchesterterrier in i rasen.

Redan i början av 1900-talet var dobermannen en officiellt erkänd tjänstehund inom polisen. 1899 erkändes rasen av den tyska kennelklubben och 1912 bildades den tyska rasklubben. Rasen är också internationellt erkänd av FCI.

Under världskrigen minskade rasen på grund av svält. Detta eftersom man inte hade råd att ha så pass stora hundar som krävde mycket mat.

Dobermann kom till Sverige redan 1911. Den hette då släthårig tysk råtthund men namnet ändrades ganska omgående till dobermannpinscher. Eftersom man senare ansåg att detta är två olika raser så heter rasen numera enbart dobermann.

Närbild på en dobermann mot svart bakgrund

Användningsområde och mentalitet

Dobermann är en mångsidig hundras. De är sällskaps-, skydds- och brukshundar och passar bra för allt slags bruksarbeten. Hundarna används också som tjänstehundar av till exempel polis, väktare och räddningstjänsten.

Rasen är livlig, kraftfull, energisk, lekfull och glad. De beskrivs också vara arbetsvilliga, lättlärda, påhittiga och har en väldigt hög aktivitetsnivå. Dessutom är dobermann en av de mest intelligenta hundraserna och har en snabb uppfattningsförmåga och stor prestationsförmåga. De behöver därför en god uppfostran och en meningsfull sysselsättning. Som alla hundar behöver de både fysisk motion och mental aktivering men rasen kräver mycket av båda.

Om hunden inte stimuleras tillräckligt så kommer den att aktivera sig själv vilket inte alltid kommer att uppskattas av ägaren. Vissa menar också att hundarna till och med kan bli lättretliga om de inte får tillräckligt med motion. De kan också bli nervösa, börja dra i kopplet eller skälla för det minsta lilla. Rasen beskrivs också ha en stor jaktlust. Det kan gå överstyr om inte hunden kan få utlopp för detta på annat sätt, till exempel genom träning.

En rottweiler kräver en aktiv och trygg ägare

Rasen kräver en både aktiv, handfast, säker och engagerad förare/ägare. En dobermann beskrivs vara en spegelbild av sin ägare. Detta innebär att om denne är lugn, konsekvent och säker så kommer också hunden vara följsam och självsäker. Hunden behöver få förtroende och tillit till sin ägare/förare. Rasen beskrivs svara bra på en positiv förstärkning. Det är viktigt med en tidig socialisering och uppfostran inklusive lydnadsträning för att få en dobermann att bli en välanpassad vuxen individ.

Hundarna anses vara vänliga, sociala, lugna och fredliga och ha ett jämnt humör. De är mycket trogna sin familj och upplevs vara barnkära och varsamma med just barn. Vissa individer är dock så kallade enmanshundar. Dobermann vill gärna vara nära sin familj. Detta gör att den därför inte passar att vara ute i en hundgård eller vara ensam hela dagarna. Hunden kan försvara sin familj och även ha en skepsis när det kommer främmande personer.

Rasen ska vara uppmärksam och alert på ett balanserat sätt och den ska också vara modig, självsäker och orädd. Däremot ska den inte vara rädd och otillgänglig och de ses som allvarliga fel. Den svenska rasklubben har under flera år arbetat för att förbättra rasens tillgänglighet och sociala egenskaper. Man bör därför, som med alla hundar, noggrant välja en seriös uppfödare om man är intresserad av att skaffa sig en dobermannvalp. Valpen bör ha en positiv syn på människor och kunna hanteras på ett bra sätt. Man bör bland annat också titta på föräldradjurens resultat från mentalbeskrivning och/eller mentaltest.

Dobermann som sällskapshund

Dobermann beskrivs vara en ras som är synnerligen lämplig som sällskapshund. Rasen har dock en hög aktivitetsnivå och behöver därför daglig fysisk och mental aktivering. Som ägare behöver man alltså vara engagerad men också medveten om vilken sorts ras dobermann är. De vill också vara nära sin familj och passar därför inte att vara ensam hela dagarna.

Dobermann som familjehund

Även som familjehund beskrivs rasen vara en trevlig sådan. De är lojala mot sin familj och är både sociala, vänliga och lugna. De beskrivs också vara barnkära och är pålitlig och beskyddande gentemot dem. Som med alla hundar är det dock viktigt att hunden uppfostras och socialiseras på ett korrekt sätt från tidig ålder för att hunden ska vänja sig vid barnen. Dessutom bör också alltid en vuxen övervaka när barnen leker och hanterar hunden. Detta gäller för alla hundar, inte bara dobermann.

Som tidigare nämnts flera gånger i texten behöver de dock vara hos en familj som är väldigt aktiv. En dobermann kräver nämligen mycket motion och stimulans och behöver få utlopp för sin starka jaktlust i form av någon slags träning. Ägaren bör också ha erfarenhet och kunskap om hundar samt tid för socialisering och träning från tidig ålder. Det skadar inte heller om du gillar att springa med hundrasen lämpar sig väl för löpning.

Dobermann

Dobermann som första hund

Då dobermann är en hundras som kräver en tydlig ledare rekommenderas den inte till en oerfaren ägare. Man ska också komma ihåg att rasen kräver en hel del fysisk motion och mental aktivering, vilket kanske inte en förstagångshundägare inser vidden av.

Enligt rasklubben behöver man inte ha erfarenhet av dobermann utan att det räcker med en aktiv livsstil och tålamod. Man behöver dock vara medveten om att det är en brukshund som behöver uppfostran för att bli välanpassad.

Dobermann som vakthund

Eftersom dobermann är en mångsidig hundras så är den också lämplig som vakthund. Det sägs att man inte behöver träna sin hund på något särskilt vis. Vissa människor menar snarare att träning för just vakt kan innebära ett överdrivet vaktande och aggressivt beteende hos hunden.

Du kan jaga med dobermann

Rasen har använts vid jakt och främst då vid skadedjursbekämpning. Dobermann beskrivs ha stor jaktlust.

Hälsa och pälsvård

Dobermann är en ras som drabbas av olika skador och sjukdomar i större utsträckning än andra raser enligt statistik från olika försäkringsbolag. Inom rasen förekommer det till exempel höftledsdysplasi (HD) och ögonsjukdomar men också hjärtfel och wobbler vilket är en instabilitet mellan halskotorna. Andra besvär som förekommer är också knäproblem, hudproblem och en mildare variant av blödarsjuka. Livslängden är cirka 10-12 år.

Pälsen på en dobermann är kort, hård, tät, slät och blank. Pälsen ska vara jämnt fördelad över hela kroppen och hunden ska inte ha någon underull. Pälsvården är minimal och det räcker med att bada hunden någon gång ibland.

Jämförelser med andra hundraser

Är du sugen på att skaffa en dobermann? Läs då våra jämförelser med andra hundraser nedan för att bilda dig en bättre uppfattning om rasen!

Två hundar av rasen dobermann

Dobermann eller rottweiler?

Dessa hundraser påminner en del om varandra. Det är båda är medelstora hundar men en dobermann är något högre och rottweiler kraftigare byggd. Hundarnas färg liknar också varandra. Bägge är också mångsidiga och är uppskattade sällskaps-, bruks- och tjänstehundar. Oavsett om man äger en dobermann eller en rottweiler så behöver man vara ha en aktiv livsstil och är en tydlig, konsekvent och viljestark ägare.

Dobermann eller schäfer?

Dessa två hundraser har också en del gemensamt. Förutom att de delar ursprungslandet, Tyskland, med varandra så är båda uppskattade och mångsidiga hundar inom bland annat bruksarbeten och som tjänstehundar. Den tyska schäferhunden är mindre än dobermann och har också en helt annan päls, särskilt den långhåriga schäfern. Raserna delar också egenskaper med varandra som till exempel självsäker, arbetsvillig och uppmärksam.

Dobermann eller amstaff?

Amstaff, det vill säga american staffordshire terrier, är en mindre och mer kraftigt byggd hundras än dobermann. Bägge raserna behöver en fast och konsekvent uppfostran som passar bäst hos en hundkunnig person. De behöver också både tid och engagemang av sin ägare.

Dobermann eller malinois?

Malinois är en av fyra varianter av den belgiska vallhunden.  Precis som dobermann är det en allsidig hundras som bruks- och tjänstehund, trots sitt ursprung som vallhund. Bägge raserna ses som trevliga familjehundar men kräver en aktiv ägare. Det är två aktiva och livfulla hundraser som skyddar sin ägare och familj om det skulle behövas.

Dobermann eller pinscher?

Båda raserna kommer från Tyskland. Dobermann är dock betydligt större än en pinscher. De är båda energiska och aktiva hundar som passar för olika slags sporter och aktiviteter. Bägge kräver också mycket fysisk motion och mental aktivering för att må bra.

Vanliga frågor om dobermann

Hur är en dobermann?

Dobermann är glad, vänlig och social. Den är dessutom lekfull, alert och har en hög aktivitetsnivå. Rasen är inte glad i att vara ensam och är också barnkära.

Är dobermann farliga?

Nej, en dobermann är generellt inte en farlig hundras. Däremot kan alla hundraser bli farliga om de till exempel är sjuka, har ont eller inte har uppfostrats och tränats på ett bra sätt.

Är dobermann en kamphund?

Nej, dobermann är inte en kamphund i den bemärkelse att den har avlats fram eller använts i kampsyften. Den har avlats för att vara en brukshund men också vakt- och gårdshund.

Hur gamla blir dobermann?

Livslängden för en dobermann är cirka 10-12 år. Exakt hur länge en dobermann lever beror dock på individuella faktorer.

Vilken rasgrupp tillhör dobermann?

Dobermann ingår i grupp 2 vilket är schnauzer, pinscher, molosser, bergshundar och sennenhundar.

Liknande artiklar