Eurasier – en lugn spetshund med speciell mentalitet

Eurasier är en hundras som har blivit allt mer populär i Sverige. Rasen är ganska ung och tillkom inte förrän under 1960-talet. Den härstammar från Tyskland och är ursprungligen en blandning av chow chow och keeshond. Med tiden parades även samojed in i denna blandning och 1973 blev eurasiern en internationellt erkänd hundras. Till Sverige kom den dock inte förrän 1994.

Så hur är eurasier att leva med? Eurasier är en välbalanserad, lugn och självsäker hundras som är väldigt anpassningsbar och ganska enkel att ha och göra med. Den kan dock vara reserverad och vaksam, och vissa som är vana vid mer öppna hundraser kan uppleva dess mentalitet som lite knepig.

Med mycket socialisering och miljöträning kan den dock bli en lojal och trofast följeslagare. Hur en eurasier är att leva med har med andra ord mycket att göra med dess uppväxt. Jag har själv två eurasier – en väldigt öppen och en mer reserverad, så jag vet vad jag talar om.

I det andra avsnittet av podden Snacka Hund diskuterar vi just eurasier:

Fakta om eurasier

Mankhöjd hanar:52-60 cm
Mankhöjd tikar:48-56 cm
Vikt hanar:23-32 kg
Vikt tikar:18-26 kg
Rasklubb:Svenska Eurasierklubben
Rasgrupp:Grupp 5 (Spetsar och raser av urhundstyp)

Historia

Hundrasen eurasier är faktiskt frukten av en enskild mans dröm och strävan att ta fram den ultimata familjehunden. Rasens fader heter Julius Wipfel och var en tysk man som ägde två speciella hundar med vitt skilda personligheter. Den ena var en svart blandrashund som liknade en spetshund. Denna hund var väldigt vargliknande i sitt beteende – han var självständig och intelligent. När denna hund dog skaffade Wipfel en tik av rasen keeshond. Tiken visade sig ha ett mindre vargliknande beteende och var betydligt enklare att leva med.

Wipfel önskade sig dock en perfekt blandning av de bägge hundarna – en primitiv och självständig men samtidigt social och anpassningsbar hund. Därför bestämde han sig för att skapa en helt ny hundras. Han ville att den nya rasen skulle vara estetiskt tilltalande, medelstor, lugn, tillgiven och kunna anpassa sig väl utifrån sin familjs leverne. På 1960-talet började han därför korsa chow chow och wolfspitz (keeshond). Han kallade avelsresultatet för wolf-chow, en hund som stämde väl överens med Wipfels bild av den perfekta hunden. Men den nya rasen behövde diversifieras ytterligare genetiskt och därför blandades även samojedhunden in i mixen på 1970-talet.

Samojedhunden tillförde den nya rasen en vänlig personlighet och detta val visade sig vara en riktig lyckoträff. Nu hade Wipfel och de övriga uppfödare som samarbetade med honom fått fram den perfekta familjehunden. Rasens namn ändrade från wolf-chow till eurasier för att visa på att den har uppstått från europeiska och asiatiska hundraser.

Om rasen

Eurasier är enligt Svenska Kennelklubben en medelstor sällskapshund med en tjock, medellång päls som varierar i färg mellan olika individer. Faktum är att alla färgkombinationer förutom vitfläckig, helvit och leverfärg är tillåtna enligt rasstandarden.

Detta är också en av ett fåtal hundraser med blå tunga. Hundens tunga kan antingen vara blå, blåfläckig eller rosa.

Vuxna hanar har vanligtvis en mankhöjd på 52-60 cm medan motsvarande mått på tikar är 48-56 cm. De rekommenderade viktspannen är 23-32 kg för hanar och 18-26 kg för tikar.

Eurasierns päls kräver viss pälsvård, dock inte så pass mycket som man skulle kunna tro. Pälsen består av en underull och täckhår, och hunden fäller sin underull en till två gånger per år.

Mentalitet och andra egenskaper

Detta är en hundras vars egenskaper ofta gör hunden lugn och självsäker samt lojal till sin familj men reserverad mot främlingar. Detta gör att hundar av denna ras tenderar att kunna backa ifrån kontakt med främlingar och uppsöka kontakt på sina egna villkor. För att stimulera öppenhet och tillgänglighet hos hunden är det viktigt att redan som ung valp låta den träffa olika människor och vistas i varierande miljöer.

Eurasiern är i regel uppmärksam och vaksam utan att för den skull vara alltför skällig. Det är en okomplicerad och anpassningsbar hund som har en tålig hälsa. Tack vare sin förmåga att anpassa sig och vara trofast knyter den ofta nära band till sin familj.

Om att träna med eurasier

Eurasiern har i vissa kretsar ett rykte om sig att vara lite clownig och svårlärd, vilket inte är särskilt konstigt då den brås på bland annat chow chow. Det är en hundras som inte är att betrakta som någon brukshund men där vissa individer har en väldigt hög inlärningsförmåga. Så visst går det att träna med eurasier – det finns bland annat exempel på hundar av denna ras som har skördat framgång inom lydnad.

Eurasiern är en ras som lämpar sig till så mycket mer än enbart sällskap och hundutställning. Den följer gärna med familjen på aktiviteter av olika slag, och du kan med fördel springa med din eurasier samt träna den på andra sätt. Med det sagt är det en hund som har ett lägre behov av aktivering än en brukshund.

Eurasier Kane
Kane, en av mina bägge eurasier.

Lämpar sig eurasier som första hund?

Ja, jag vågar hävda att eurasier lämpar sig som första hund. Detta var till exempel den första (och hittills enda) hundras som jag och min fru skaffade tillsammans. Jag hade viss tidigare erfarenhet av pudel, japansk spets, beagle, dvärgschnauzer och andra hundraser men vår första eurasier var den första hunden som jag levt med från valpåldern till vuxen ålder.

Det är dock viktigt att understryka vikten av social träning och att hunden redan som valp får bekanta sig med olika miljöer. Av denna anledning är det att föredra om du kan skaffa en valp till våren eller sommaren snarare än vintern. Det är både enklare och mer behagligt att social- och miljöträna en valp under den varmare delen av året.

Passar eurasier som familjehund?

Ja, det går alldeles utmärkt att skaffa en eurasier som familjehund. Denna hundras är i grund och botten en sällskapshund och trivs med att vara med sin familj. Det finns många hundägare runtom i landet som har både eurasier och barn i hushållet.

Med det sagt bör nog inte hunden få en alltför undanskuffad roll i familjen. Den behöver trots allt sina dagliga promenader och viss mental aktivering (t.ex. med aktiveringsleksaker). Det är inte alltid en bra idé att först skaffa en eurasiervalp om man inom kort har tänkt skaffa barn – hunden blir lätt åsidosatt när barnet kommer in i bilden. Och ett litet barn tar troligtvis tillräckligt mycket tid att ta hand om och uppfostra utan en yngre hund i bilden.

Hur många eurasier finns det i Sverige?

Enligt statistik från Jordbruksverkets hundregister finns det 2 086 eurasier i Sverige. Denna siffra är från den sista december 2021. Det finns med andra ord drygt 2 000 hundar av denna ras i landet.

Sammanlagt finns det 950 765 st hundar registrerade i registret. Detta betyder att blott 0,2 % av de hundar som har registrerats hos Jordbruksverket är eurasier. Trots att rasen tycks ha blivit allt mer populär på senare år verkar den alltså fortfarande vara väldigt ovanlig.

Två eurasier
Många som skaffar en eurasier utökar snart flocken med ytterligare en sådan.

Hur uttalas eurasier?

En vanlig följdfråga man som eurasierägare får från personer som frågar vad rasen heter är ”vad sa du?”. Det verkar vara svårt med uttalet av hundrasens namn och jag har under årens lopp hört det mesta, från ”jurejsier” till ”EU-räser”.

Så hur uttalas eurasier egentligen? Vissa väljer att ta till ett engelskt uttal men själv har jag valt att använda det svenska uttalet. Namnet på denna hundras är en kombination av Europa och Asien (eurasier), så jag förstår egentligen inte varför många har så svårt att uttala det. Vissa väljer att låta u:et vara tyst medan andra, däribland jag, uttalar det. Detta kan liknas vid skillnaden mellan att uttala u:et i ”Europeiska unionen” och det vanligtvis tysta u:et i ”Europa”.

Hur du väljer att sköta uttalet är förstås helt upp till dig – jag föreslår dock att du uttalar det på svenska, antingen med ett tyst u eller ett tydligt sådant. Det engelska uttalet kan vi överlåta till personer från engelskspråkiga länder.

Skriv gärna en kommentar till denna artikel och berätta hur du uttalar eurasier!

Vad kostar en eurasiervalp?

En eurasiervalp kostar i dagsläget någonstans mellan 14 000 och 18 000 kr. Priset på en valp kostar beror på flera olika faktorer, bland annat vilken uppfödare du väljer att köpa din hund från. Med det sagt bör inte priset vara den faktor som du baserar ditt beslut på.

Mina eurasier är födda 2011 respektive 2012, och när jag köpte dem låg priset på 12 000 kr. Att prislappen på eurasiervalpar har ökat sedan dess är inte särskilt märkligt med tanke på inflationen och rasens ökade popularitet.

Om du nyligen har köpt en eurasier får du gärna kommentera priset nedan. Detsamma gäller förstås om du har köpt din eurasier för länge sedan!

Jämförelser med andra hundraser

Eurasiern är en mångsidig och trevlig familjehund som passar de allra flesta hundälskare. Men hur står den sig i konkurrensen mot liknande hundraser? Bör du välja denna ras eller någon av de andra raser som påminner om denna? Läs vidare så ska vi försöka bena ut denna fråga!

Eurasier eller finsk lapphund?

Ska du välja mellan eurasier eller finsk lapphund? Båda dessa raser är spetshundar och tillhör därmed samma rasgrupp. Den finska lapphunden är dock en vallhund och skiljer sig på denna punkt från eurasiern, som är en mer utpräglad sällskapshund. En annan skillnad är att eurasiern är lite större med sina 48-60 cm och 18-32 kg, att jämföra med 41-52 cm och 15-24 kg.

Båda dessa hundraser är bra familjehundar men när det kommer till bemötandet av främlingar skiljer de sig åt. En eurasier är nämligen av naturen reserverad gentemot främmande människor. Det betyder att de har en inneboende misstänksamhet och självständighet. Den finska lapphunden är istället väldigt vänligt och öppen sinnad mot främlingar. Så om du vill ha en hund som är vaksam och vaktar lite grann är eurasiern ett bättre val.

Eurasier eller samojedhund?

Samojedhunden är en av de tre raser som ligger till grund för eurasiern. Därför är det fullt logiskt att dessa bägge raser delar en hel del likheter sinsemellan. Men det finns förstås även betydande skillnader mellan de två hundraserna. Dessa är viktiga att känna till om du vill försöka välja mellan dem.

Samojeden är en arbetande hund som kräver lite mer i form av motion och aktivering än vad eurasiern gör. Även en eurasier kan gärna dra lite släde eller hänga med på en löprunda då och då. Den behöver däremot inte samma nivå av regelbundna fysiska motion som samojedhunden kräver.

Många menar också att eurasiern är en hundras som skiljer sig lite mer åt på individnivå än vad som är fallet med många andra hundraser. Detta är faktiskt någonting som jag själv behöver skriva under på i egenskap av eurasierägare. Vissa individer är till exempel mer öppna, framåt, tysta och lättsamma än vad andra är. Med detta sagt ska eurasiern vara reserverad, dock inte överdrivet mycket utan lagom. Men helt klart finns det stora variationer på individnivå, både vad gäller denna egenskap och när det kommer till andra fysiska och mentala egenskaper.

Eurasier eller sheltie?

Försöker du välja mellan att skaffa en eurasier och en sheltie (shetland sheepdog)? Precis som namnet antyder är den sistnämnda rasen en vallhund medan eurasiern är en sällskapshund (om än en mångsidig sådan). Eurasiern är också den betydligt större av de två raserna. Här är storleksskillnaden faktiskt väldigt påtaglig!

Eurasier är den mer reserverade av de två raserna. De är av naturen mer skeptiskt inställda till främlingar. En shetland sheepdog är i detta hänseende raka motsatsen – den är väldigt vänlig sinnad, även mot främlingar. Detta är därmed en viktig skillnad att vara medveten om när du väljer mellan dessa två raser.

Även i övrigt finns det förstås en hel del skillnader mellan raserna. Men det finns samtidigt även fler likheter än vad man kanske skulle kunna tro.

Eurasier eller keeshond?

Eurasier och keeshond är två hundraser som är ganska lika varandra. Konstigt hade det varit annars – keeshonden är trots allt en av de tre hundraser som har banat väg för eurasiern. De båda raserna tillhör också samma rasgrupp men det finns såklart även skillnader mellan dem. Till exempel är eurasiern lite högre i mankhöjd och även tyngre.

Båda raserna är bra familjehundar men en keeshond är ofta mer öppen mot främlingar medan eurasiern är mer reserverad och avvaktande. Bägge dessa raser har ett medelhögt motionsbehov. Det kan räcka gott med cirka 30-60 minuter lite tuffare fysisk aktivitet de flesta dagar i veckan. Ingen av raserna kräver med andra ord motioneras hårt i timtals.

Vanliga frågor om eurasier

Är eurasier allergivänliga?

Nej, eurasier är inte allergivänliga. De har en tjock underull och fäller dessutom mycket av sin päls ett par gånger om året.

Är eurasier en bra familjehund?

Ja, eurasier är en bra familjehund. Det är en idealisk hund för familjer som passar bra in i de flesta situationer i vardagen.

Hur många eurasier finns det i Sverige?

År 2021 fanns det 2 086 eurasier i Sverige registrerade i Jordbruksverkets hundregister.

Hur uttalas eurasier?

Eurasier är en hundras som många har svårt att uttala namnet på. Namnet är en hopslagning av Europa och Asien. Du kan därför tänka på landmassan Eurasien när du uttalar namnet.

Hur är en eurasier?

Eurasiern är lugn, självsäker och balanserad. Den är anpassningsbar och vill gärna vara med sin familj. Den kan vara vaksam och reserverad, så den kan upplevas som lite svår att ha att göra med jämfört med till exempel en labrador.

Hur gammal blir en eurasier?

En eurasier har en förväntad livslängd på ungefär 12-14 år. Det innebär att många av dessa hundar lever ganska långt liv. Den äldsta hunden i rasen blev drygt 18 år.

Vad kostar en eurasier?

Priset på en eurasiervalp varierar från ungefär 14 000 kronor till 18 000 kronor.

Vad kräver en eurasier i form av motion?

En eurasier har ett ganska lågt behov av motion och aktivering jämfört med mer aktiva hundraser. Men det är viktigt att den får sina dagliga promenader och att den aktiveras tillräckligt.

Vilka raser är det i en eurasier?

Eurasier är en renrasig hund som härstammar från en korsning mellan chow chow och keeshond. Även samojed har parats in för att ge rasen mer elegans.

Hur är eurasier?

En eurasier är en lugn hund med ett jämnt temperament. Den håller sig nära sin familj och följer gärna med familjen överallt. Det är också en vaksam hund som är bra på att vakta och varna för främlingar. Däremot är den sällan särskilt aggressiv.

Är eurasiern skällig?

Nej, eurasiern är generellt sett en väldigt tyst spetshund. Däremot är den väldigt vaksam och skäller gärna högt för att exempelvis varna sin ägare när en främling närmar sig huset. Sedan skäller förstås vissa hundar av denna ras lite mer än andra.

Liknande artiklar:

10 reaktioner på ”Eurasier – en lugn spetshund med speciell mentalitet”

 1. Jättebra beskrivning av rasen, som jag också uttalar på svenska med tydligt u i eurasier. Som du redan vet så är ju min Enya och Dwight syskon och Enya är reserverad inför obekanta men mycket glad i de hon lärt känna. Hon är en rätt envis dam och vaktar sina saker, det går inte att ta ifrån henne något hon bestämt sig för att ha för sig själv. Mycket lättlärd och trevlig sällskapshund, enmanshund.
  Hoppas att rasen inte blir sönderavlad p g a dess popularitet den fått på senare år.

  1. Sebastian Liljegren

   Hej Ulla och tack för din kommentar! Jag känner förstås till att Enya och Dwight är syskon. Eurasiern är många gånger något av en enmanshund, precis som du skriver. Jag hoppas också att rasens reserverade mentalitet bibehålls – vill man gärna ha en väldigt öppen hund finns det ju många andra raser att välja bland.

 2. Mimmi pettersson

  Hej. det stämmer så bra det du skriver. Vi har ju Kira också syskon till Enya och din Dwight
  Vi har med våra Kira på det mesta. Hon väljer ut vilka hon litar på. Hon är nyfiken o avvaktande. Går gärna fram o luktar på nya människor men vill de klappa henne så backar hon. Detta gäller vuxna. Hon älskar barn. Där är alltid
  okey för alla barn o klappa o komma nära
  Vår Kira är en enmanshund. Känner av hur man mår och finns alltid där. Tyvärr fick vi dela våra tikar då De inte kunde komma överens vilket var ett väldigt känslomässigt svårt beslut. Men nu har vi två hundar som mår bra. En hos svärfar
  Jag säger en gång eurasier alltid eurasier

  1. Sebastian Liljegren

   Hej Mimmi! Det var tråkigt att höra att ni har tvingats dela på dem, men det viktigaste är förstås att hundarna mår bra under de nya förhållandena. Skönt ändå att ni har lyckats behålla hunden i er närhet!

 3. Rasmus eriksson

  Hejsan Sebbe, jag ha en eurasier som är 10 år gammal fick han när han va 7 år och måste tillägga att jag aldrig vart såhär lycklig som jag är med denna ras

  1. Sebastian Liljegren

   Hej Rasmus! Vad roligt, många eurasierägare verkar onekligen vara väldigt nöjda!

 4. Yvonne Stigsdotter

  Jag har haft hundar ända sedan föräldrahemmet och vill aldrig vara utan. Så jag funderar redan nu på vad jag ska ha för ras när de jag har nu (min tolfte och trettonde) så småningom – förhoppningsvis långt från nu – går ur tiden. Då jag inte (heller) blir yngre räknar jag med att jag (antagligen) bara ska ha en hund till, så jag vill vara noggrann i mitt val. Funderar utöver Collie (haft) och Shiba på Chow Chow (haft två), Keeshond, Samojed och Eurasier, den vackra blandning av dessa tre. Men då jag bara känner till dem på håll, aldrig haft möjligheten att ta på dem, och är väldigt känslig i huden och vill kunna ha min pälskling riktigt nära behöver jag fråga om pälsen: är den mjuk eller sträv? Är det skillnad beroende på färg så som det kan vara på vissa raser?

  1. Sebastian Liljegren

   Hej Yvonne! Jag skulle säga att pälsen på en eurasier överlag är mjuk. Täckhåren kan ha en viss strävhet men absolut inte som på till exempel en dvärgschnauzer. Jag tror inte att strävheten skiljer sig åt beroende på pälsfärg men den kan däremot variera något mellan olika hundar. Vår ena eurasier har aningen mjukare och mindre sträv päls än den andra. Men även den strävare pälsen är betydligt mjukare än en verkligt sträv päls. Så även om mitt svar blir lite godtyckligt skulle jag säga mjuk. Eurasiern är ju trots allt resultatet av ett arbetsarbete som bygger på just chow chow, keeshond och samojed.

 5. Hej. Vi har en Eurasier som är 4 år( Zeb). Han är supersocial och tycker om och (känner) alla.
  Eftersom vi har många barnbarn var vi noga med att socialisera honom mycket som valp

  Detta är våran förstagångshund och det har funkat jättebra

  Uttalar Eurasier

  1. Sebastian Liljegren

   Hej Lena, vad roligt att höra! Vår första eurasier var också vår första egna hund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *