Närbild på en australian cattledog – en av de friskaste hundraserna

10 av de friskaste hundraserna i världen

Likt oss människor hundar vara mer eller mindre mottagliga för vissa sjukdomstillstånd. Mottagligheten för dessa varierar mellan olika raser beroende på deras genetik och andra faktorer. Med det sagt finns det vissa hundraser som är friskare än andra. Här berättar vi vilka några av de allra friskaste hundraserna är!

Australian cattledog

En australian cattledog som sitter på en balansbräda

Australian cattledog är en smart och agil hundras som gärna följer med på löpturer. Detta är också en lämplig hundras att välja om du föredrar att vandra med din hund. Dessa hundar lever i genomsnitt i cirka 12 till 16 år. De har dessutom vanligtvis färre hälsobesvär än de flesta andra hundraser. De kan dock drabbas av skador på leder och ligament på grund av att de är så pass aktiva. Men dessa besvär kan ofta åtgärdas genom vila, medicinering eller i värsta fall kirurgi.

Basenji

Närbild på en basenji

Basenjin är en hundras som faktiskt är lite kattliknande till sättet. Detta bland annat då den inte skäller utan istället ger ifrån sig ett joddlande ljud. Dessa hundar lever vanligtvis i cirka 12 till 15 år och utvecklar sällan särskilt många allvarliga hälsobesvär. Däremot finns det vissa sjukdomstillstånd inom rasen, såsom ”basenjiretinopati”. Detta är en rasspecifik ögonsjukdom där näthinnan på hunden förändras på ett sjukligt sätt. Även fanconis syndrom (en onormal njurfunktion) förekommer i rasen. I övrigt håller den sig dock frisk och rasklubben bedriver ett aktivt hälsoarbete.

Beagle

En beagle som tittar upp mot sin ägare

Beaglen är känd för att ha ett välutvecklat luktsinne och vara en skicklig jakthund. Men visste du att detta också är en av de allra friskaste hundraserna? Denna medelstora hundras har en beräknad livslängd på cirka 10 till 15 år. Under sin livstid är dessa hundar dessutom generellt sett friska.

De sjukdomar och skador som rasen oftare drabbas av är:

  • diskbråck
  • epilepsi
  • hjärnhinneinflammation
  • höftledsdysplasi
  • sköldkörtelrubbing.

Förekomsten av dessa skador och sjukdomar inom rasen är dock låg. Enligt statistik från försäkringsbolagen är beaglen en av hundraser som vanligtvis är friskare än andra.

Bichon havanais

Närbild på en bichon havanais

Bichon havanais är en kubansk ras som faktiskt är den enda hundrasen som härstammar från Kuba. Detta är en mindre och intelligent hund som är lät att träna och dessutom väldigt social. Den beräknade livslängden för dessa hundar är 14 till 16 år. Detta är en frisk hundras där uppfödarna rutinmässigt undersöker sina avelsdjur för ögonsjukdomar och hjärtsjukdomar. Detta för att säkerställa att rasen även fortsättningsvis håller sig frisk.

Border collie

Närbild på en border collie

Border collien är känd för sin extrema intelligens och för sin rörliga kropp. Dessa hundar har ett stort driv och älskar att få ha ett jobb att utföra. De ägnar sig gärna åt uppgifter som kräver en hel del mental och fysisk kraft av dem. Hundarna blir vanligtvis cirka 12 till 15 år gamla.

Detta är också en frisk hundras där vissa sjukdomar och defekter dock förekommer. Höftledsdysplasi, ögonsjukdomen collie eye anomaly (CEA) förekommer inom rasen. Detsamma gäller även diabetes hos tikar som är medelålders eller lite äldre. Även epilepsi och bogskador är två hälsoproblem som dessa hundar ibland kan drabbas av.

Chihuahua

Chihuahua som sitter på en stubbe

En chihuahua har ofta en stor personlighet och mycket intelligens förpackat i en väldigt liten kropp. Det är inte heller ovanligt att dessa hundar blir närmare 20 år gamla. Den förväntade livslängden är mellan 12 och 20 år. Detta gör chihuahuan till den hundras som i genomsnitt lever längst.

Under sin relativt långa livstid håller sig dessa hundar generellt sett friska. Dvärgväxten kan dock resultera i vissa besvär, såsom problem relaterade till bett, käke eller tunga. Även ögonskador till följd av utstående ögon är ett hälsoproblem som denna ras är mer benägen att ådra sig. Dessutom är knäskålsluxation (lösa knäskålar) ett återkommande problem i rasen.

Greyhound

Greyhound som står framför en buske

Greyhounden är världens snabbaste hundras. Dessa hundar lever i genomsnitt mellan 10 och 13 år. De är generellt sett väldigt friska men kan likt andra hundraser vara mer benägna att utveckla vissa besvär. Dessa innefattar framför allt magomvridning, epilepsi samt hjärtfel av olika slag. Även skador såsom avslitna klor och sårskador till följd av den höga farten förekommer. För att förebygga magomvridning bör du försäkra dig om att din hund inte är alltför glupsk och fullkomligt kastar i sig sin mat.

Däremot är rasen mer eller mindre befriad från andra vanliga besvär, såsom ögonsjukdomar och höftledsproblem.

Pudel

Pudel som rör sig i vattenbrynet

Pudlar är inte bara väldigt smarta utan också extremt rörliga. Dessutom är detta faktiskt en av de friskaste hundraserna som finns. En storpudel kan ofta bli 12-13 år gammal medan de mindre varianterna vanligtvis blir 15 år eller äldre. Därmed är rasen inte bara friskare utan även har även en längre beräknad livslängd än många andra raser.

Storpudeln är dock med i ett hälsoprogram för höftledsdysplasi. De mindre pudlarna är istället mer benägna att utveckla ögonsjukdomen progressiv retinal atrofi (PRA). I övrigt är dock dessa hundar alltså både långlivade och friska.

Siberian husky

Siberian husky i skogen

Siberian husky är mest känd för att vara en stark och uthållig draghund. Dessa hundar är dock inte bara kraftfulla och energiska utan även väldigt rörliga. De lämpar sig därför väl för dagliga långpromenader, löptuder och vandringar. I regel blir dessa hundar cirka 12 till 16 år gamla. De håller sig också generellt sett friska.

Då uppfödarna främst avlar på sina hundar utifrån deras funktion har rasen lyckats hålla sig väldigt frisk. Faktum är att det inte finns en enda känd defekt inom denna friska hundras!

Blandraser

Blandras hund som går på gräset

Blandraser kallas de hundar som inte är renrasiga. Dessa jyckar är istället resultatet av att olika renrasiga hundar (och ibland även blandraser) har korsats. De är således inte erkända av någon kennelklubb som en ”riktig” hundras. Detta är värt att känna till om du väljer mellan en blandras eller en renrasig hund.

Nackdelen med detta är att det är svårt att på förhand förutse hundens fysiska och mentala egenskaper. Valpen kan nämligen ärva såväl bättre som sämre egenskaper från de olika avelsdjuren. Med det sagt finns det även en fördel med blandraser sett ur en hälsosynpunkt.

En blandrashund har nämligen en betydligt större genpool jämfört med en renrasig hundras. Därför är det inte lika vanligt att de utvecklar genetiskt betingade sjukdomar. Likt alla andra hundar kan dock blandrashundar drabbas av diverse sjukdomar som inte har med genetiken att göra. Detta är bland annat fallet med övervikt och andra generella hälsobesvär. Men generellt sett tenderar alltså blandraser att vara relativt friska.

Vanliga frågor om friska hundraser

Vilken hundras är friskast?

Många hundraser är relativt friska. Australian cattledog, basenji och chihuahua är tre raser som generellt sett är friskare än andra. Även blandraser är kända för att hålla sig friska jämfört med många renrasiga hundraser.

Avslutande tankar om de friskaste hundraserna

Som du märker kan även de friskaste hundraserna på vår planet drabbas av diverse sjukdomstillstånd och andra hälsobesvär. Med det sagt finns det alltså vissa raser med förhållandevis friska hundar jämfört med andra hundraser. Detta är en av många faktorer som du bör ta i beaktande när du väljer mellan olika hundraser.

Inavel är en faktor som inom forskningen ofta pekas ut som ett problem när det kommer till hundar och deras hälsa. Däremot finns det även forskning som tyder på att inavel inte är ett så stort problem som man tidigare har trott. Korrelationen mellan just inavel, brist på genetisk mångfald och hundars hälsa verkar faktiskt inte vara särskilt tydlig. Men det behövs såklart forskas mer på området innan vi med bestämd het kan slå fast varför vissa hundar är friskare än andra.

Äger du någon av de raser som vi har nämnt ovan, eller har du kanske en blandrashund? Är din hund i sådana fall frisk eller har den en lite längre och dystrare sjukdomshistorik? Eller har du en hund av någon helt annan hundras, och har den i sådana fall lyckats hålla sig frisk? Skriv gärna en kommentar och berätta hur det ligger till!

Liknande artiklar

2 reaktioner på ”10 av de friskaste hundraserna i världen”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *